Fra krig til fred

Mellom 1914 og 1945 hadde Europa opplevd to verdenskriger. I 1950 foreslo den franske utenriksministeren, Robert Schuman, at landene skulle samarbeide. Nå hadde Europa kriget nok. Det var på tide å hjelpe hverandre i stedet. En avtale ble gjort mellom seks land i 1952. Dette var starten på det vi i dag kjenner som EU.

Kullfabrikker

Avtalen i Roma

Flere land ble enige om en ny avtale i 1957. Avtalen ble underskrevet i Roma. Derfor kaller vi den Romatraktaten. Målet med avtalen var at landene skulle ha stor frihet til å samarbeide. De kalte det EUs fire friheter.

De fire frihetene til EU er …

 • … fri bevegelse av tjenester. Hvis en kommune skal bygge et nytt rådhus, må de legge ut dette på anbud. Da kan alle byggeselskaper fra EU konkurrere om å få bygge det. De som har det beste tilbudet, vinner anbudet.
 • … fri bevegelse av kapital. Penger kan settes inn i banker hvor som helst i EU.
 • … fri bevegelse av varer. EU-land kan selge sine varer til andre EU-land uten å betale noe ekstra (toll).
 • … fri bevegelse av mennesker. Alle i EU kan flytte til et annet EU-land for å jobbe og studere.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Containerskip

Historien om EU

 

 

 

 

 

 

EU har stor makt

Etter avtalen i Roma har EU fått flere medlemsland. EU har stor makt og bestemmer mye. Ikke minst når det gjelder maten vi spiser, handel og sikkerhet. Samtidig har EU strenge krav på hvem som kan bli medlem. Landene må ha demokrati der folket bestemmer.

Siden 2020 har EU bestått av 27 medlemsland.

EU

EUs viktigste institusjoner

Europaparlamentet
I parlamentet sitter det 705 politikere fra hele EU. De har blitt valgt av folket. Parlamentet har ansvar for å lage lover og fordeler penger til landene. Parlamentet befinner seg i Brussel, Belgia.

📷  Europaparlamentet i Brussel.

Europakommisjonen
Kommisjonen er de som passer på at lovene følges. Den ledes av en president. Sittende president fra 2019 er tyske Ursula von der Leyen. Kommisjonen befinner seg i Brussel, Belgia.

Ministerrådet
Rådet er satt sammen av ministere fra alle land. Her kan for eksempel utenriksministerne møtes for å snakke om sikkerhet.

Euroen
I 2002 ble euroen innført i flere land. Euro er penger som kan brukes i EU. Det gjør det enklere å handle i EU. Du slipper å veksle penger hvis du er på reise i flere EU-land.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
EU-parlamentet

EU og Norge

EU er Norges viktigste handelspartner, men Norge er ikke medlem i EU. Det har Norge sagt nei til to ganger. Både i 1972 og 1994 var det folkeavstemning.

Under folkeavstemningene var det organisasjonen Europabevegelsen som var for EU, og Nei til EU som var imot.

Selv om Norge stemte nei til EU, fikk Norge likevel en handelsavtale som vi kaller EØS. Det gjør at vi likevel kan handle med andre land i Europa.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Norge og EU flagg

EØS og norske bønder

 

Brexit

Storbritannia har lenge vært medlem av EU. I 2016 var det folkeavstemning i Storbritannia. Flertallet sa ja til å forlate EU. Likevel har de også fått til en viktig handelsavtale. Det skjedde i januar 2021.

 

Vi kaller Storbritannias avskjed med EU for Brexit (av «Britain» og «exit»). Mange ville ut av EU fordi de var redde for innvandring fra hele Europa.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brexit ballonger

Forløpet til Brexit

 

EUs utfordringer

EU har fått mye skryt for å skape fred i Europa etter 2. verdenskrig. Likevel har EU store utfordringer.

I 2008 ble det økonomisk krise i mange land. Det ble stor arbeidsledighet. Mange land måtte låne mye penger fra EU for å overleve. Hellas var et av disse landene.

Denne krisen gjorde at landene begynte å kritisere hverandre. De gav skylda på hverandre. Samtidig mente noen at EU kunne slette noe av gjelden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Myntstabel

Fred og demokrati

Etter 2. verdenskrig ble Europa delt i to mellom øst og vest. Berlinmuren i Tyskland var et bevis på det. Da muren ble revet i 1991, kunne øst og vest samarbeide igjen. Flere land i Øst-Europa ble derfor medlemmer av EU.

EU var også med på å gjøre Tyskland og Frankrike til venner igjen etter 2. verdenskrig.

I 2012 fikk EU Nobels fredspris for sitt fredsarbeid i Europa. EU er også en stor pådriver for menneskerettigheter i Europa.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Berlinmuren

EU og covid-19

EU har ikke hatt det enkelt med finanskrise, Brexit og covid-19. Under pandemien med covid-19 prøvde EU å hjelpe alle medlemslandene med vaksiner. Denne avtalen gjelder også for Norge.

Covidvaksine i EU

Veien videre

EU har godkjent prosjektet «Green Deal» for å komme ut av krisen etter pandemien.

I Norge er det fortsatt stor uenighet om EU er bra eller ikke. Det kan bli ny folkeavstemning om å bli medlem.

Hva er Green Deal?

Green Deal

Kilder:

 • Claes, Dag Harald; Hveem, Helge; Tranøy, Bent Sofus:
  Global økonomi, krise og politisk styring (2012)
  Oslo. Universitetsforlaget.

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Nrk skole
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Nrk skole
  8. Getty Images
  9. Nrk skole
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images
  13. Getty Images – YouTube