Læreplantilkobling

Fag

Kroppsøving

Core Kjerneelementer

 • Uteaktivitetar og naturferdsel
 • Bevegelse og kroppsleg læring
 • Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Kroppsøving
 • forstå og praktisere turreglar og bruke klede etter vêr og forhold i naturen
4. trinn
Kroppsøving
 • øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen
7. trinn
Kroppsøving
 • vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn
7. trinn
Kroppsøving
 • gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
7. trinn
Kroppsøving
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv
10. trinn
Kroppsøving
 • vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel
10. trinn
Kroppsøving
 • utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
10. trinn
Kroppsøving
 • gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre
VG2
Kroppsøving
 • planleggje og gjennomføre uteaktivitetar til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevingar
VG2
Kroppsøving
 • praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet
VG3
Kroppsøving
 • planleggje og gjennomføre uteaktivitetar og friluftsliv i nærområdet
Eirik Lyssand

Fjellvettreglene

Norske forhold

Gjør du en stor feil i jungelen, kan du likevel overleve i tre uker. Gjør du en stor feil i ørkenen, overlever du i fire dager – så lenge du har vann. Gjør du én feil i den norske fjellheimen på vinterstid, overlever du i tre timer. Det er sånn noen av verdens beste soldater oppsummerer norske forhold. Betyr det at du skal være redd for å være på fjellet? På ingen måte. Men du skal forberede deg før du drar på en fjelltur.

av Eirik Lyssand
Fjellvandrer som står på toppen av et snødekt fjell i soloppgang.

Varierende vær

I Norge kan du oppleve alle årstider på én dag. Det betyr egentlig bare at været kan snu og snur ofte.

Og så? Hvis du sitter inne med headsettet på og gamer, har det ikke så mye å si. Men om du skal ut, er det greit å huske at været kan skifte raskt.

Du har sikkert opplevd å gå til skolen uten regnjakke fordi det er sol, og uten at det er meldt regn, for så å måtte komme hjem søkkvåt fordi det begynte å regne likevel. Eller om våren og høsten, når det er iskaldt om morgenen, men kjempevarmt midt på dagen.

Det er helt vanlig og noe vi alle opplever. Alle som har levd noen vintre, har kommet hjem potte sur, våt som en hund. Men det er veldig sjelden farlig. Irriterende, ja. Farlig? Neppe.

Men om du befinner deg ute, kan sånne ting bli farlig. Derfor har vi fjellvettreglene.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To barn som leker i regnet med regntøy

Fjellvettreglene

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
2. Tilpass turen etter evne og forhold.
3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Høyfjellet med snø og sol

Artikkelserie skrevet av Eirik Lyssand for Skolerom.


Kilder:

Bilde- og videorettigheter: Getty Images