Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Utdanningsvalg

Core Kjerneelementer

 • Karrierekompetanse
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
10. trinn
Utdanningsvalg
 • beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
10. trinn
Utdanningsvalg
 • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til
10. trinn
Utdanningsvalg
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter
10. trinn
Utdanningsvalg
 • diskutere konsekvenser av utenforskap og forstå økonomisk og sosial verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå
10. trinn
Utdanningsvalg
 • gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og reflektere sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utvikle og bruke mestringsstrategier for å håndtere overganger og utfordringer relatert til utdanning og karriere
10. trinn
Utdanningsvalg
 • tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju

Fremtidens stillingsannonser

Teknologien og samfunnet utvikler seg, behovene endres og mulighetene er mange. Oppgaver som tidligere krevde spesialisering innenfor bestemte yrker, kan i dag løses gjennom teknologi – så hva vil være viktige oppgaver i fremtiden?

Accessibility icon Fremtidens stillingsannonser

Hvilke jobber kommer i fremtiden?

Mange jobber har forsvunnet og nye har kommet til. Det er ikke så mange år siden vi hadde både skomaker og skredder, men de ser vi lite til nå. Det er heller ikke så lenge siden internett var helt ukjent for de fleste og bare noen få hadde mobiltelefon. I dag er dette helt vanlig.

Arbeidere fra fremtiden med yrker som ikke finnes ennå

Fremtidens stillingsannonser

Teknologien og samfunnet utvikler seg, behovene endres og mulighetene er mange. Oppgaver som tidligere krevde spesialisering innenfor bestemte yrker, kan i dag løses gjennom teknologi – så hva vil være viktige oppgaver i fremtiden?

I denne artikkelen presenterer vi noen mulige stillingsannonser for fremtiden. Kanskje det er noe som passer for deg?

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!