Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Kropp og helse

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Glede er en oppoverfølelse

I dag skal vi snakke om glede. Munnen går oppover og man føler seg på topp! Dette er følelsen vi aller helst vil ha.

Glede er en grønn følelse

Glede er en grønn følelse, grønt som i trafikk-lyset eller som grønt gress du kan hoppe og rulle i. Glede føles godt og deilig i hele kroppen. Gleden er en oppoverfølelse, munnen går oppover og man føler seg på topp!

Du kan være avslappet og glad og lykkelig. Eller du kan være glad og føle deg urolig og det kribler i magen eller i hele deg!

Hvordan funker glede?

Glede er en følelse som forteller oss at vi har det bra, eller at vi opplever noe som vi får det bra av. Det kan være at vi blir glade for en belønning for noe vi har klart, får noe vi har ønsket oss eller gjør noe vi elsker å gjøre.

Gledes-følelser hjelper oss til å skaffe oss gode ting vi trenger mer av for å ha det fint i livet.

Speideren er ute etter glede

Speideren er ivrig etter å finne gode ting som gjør oss glade, og vi føler glede når Speideren har funnet noe godt til oss.

Vi kan også være glade når Den Kloke har vært veldig lur, for eksempel når vi gjorde et godt valg eller fikk til noe bra. Vokteren er ikke så aktiv når vi er glade, da hviler den seg.

Glede sammen med andre

Glade følelser hjelper oss å være sammen med andre på gode måter. Vi blir glade av å ha venner, og familie, som vi liker og elsker. Glede får menneskene til å være sammen med hverandre.

Hva skjer når vi er glade?

Når vi leker og holder på med aktiviteter vi liker, blir vi ofte så glade at tiden går veldig fort. Når vi er glad i noen, føler kjærlighet, har vi glade følelser.

Og ofte når vi kjenner glade følelser, får vi lyst til å fortelle det til noen, klemme noen eller tulle og tøyse med noen!

Å øve seg på å fortelle


Vi mennesker synes ofte det er enklere å fortelle hemmeligheter til en robot. Du kan fortelle roboten Hjernus hva du vil, han sier ingenting.

Vil du Hjernus skal fortelle det du sier til en voksen?

Fortell Hjernus

Nysgjerrig?

Les mer om hvordan vi jobber for barns psykiske helse

 

Tekst: Kjersti Corneliussen /  Hjernelæring

Illustrasjoner: Hjernelæring / Getty Images