Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
4. trinn
Naturfag
 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

En slange i paradis

Har du hørt uttrykket «en slange i paradis»? Det brukes om en som skaper misnøye eller dårlig stemning. Sannsynligvis er det hentet fra Bibelens fortelling om slangen i paradis som lurte Eva og Adam til å spise frukten fra kunnskapens tre.

Vi finner slanger overalt i verden, men ikke på Nordpolen eller Sydpolen.

Illustrasjon av et eple som henger i et tre, Eva sin hånd som prøver å få tak i eplet, men det er også en slange i treet. Illustrasjon av bibel fortelling av Adam og Eva.

Slanger i Norge

Ordet slange og orm brukes om hverandre. I Norge har vi tre slangearter: hoggorm, buorm og slettsnok. Mange nevner også stålorm, men det er faktisk en øgle.

Hoggormen er den eneste som er giftig, og den er fredet i Norge. Du kan kjenne den igjen på grunn av sikksakkmønsteret på ryggen. Den har rødlige øyne med spalteformede pupiller. Den liker å sole seg fordi den er vekselvarm. Det betyr at den må skaffe seg varme fra omgivelsene for å bli aktiv.

Hoggorm liggende på stein med tunga ute.

Noen fakta om slanger

 • Slanger lukter med tunga, og tunga er spaltet (todelt). De trenger ikke å åpne hele munnen for å stikke ut tunga.
 • Slanger har ikke ytre ører, men kan likevel høre.
 • Noen slanger kan «fly». I Sørøst-Asia er det noen snoker som kan glidefly opptil 100 meter.
 • Hoggormen kan klatre i trær.
 • Slanger har alltid åpne øyne, og de blunker aldri. Øynene er dekket av gjennomsiktige skjell.
 • Alle slanger er rovdyr. Det er ingen slanger som spiser planter.
 • Pytonslanger kan svelge så store dyr som antiloper og krokodiller.
 • Når slanger vokser, må de bytte skinn. De bytter hele skinnet på en gang.
 • Ingen slanger jakter på mennesker, men de kan angripe om de blir skremt eller føler seg truet.
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Slange som står i et tre med tungen ute

Hvor lang hale har en slange?

Slanger har faktisk en veldig kort hale. Det skulle man kanskje ikke tro. Som du kan se av bildet, starter halen der hvor ribbeina slutter.

Slangeskjelett liggende i sirkel.

 

 

 

Kilder:

 • Skei, Jon Kristian; Knutsen, Espen: hoggorm i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 11. november 2021 fra https://snl.no/hoggorm

Bilde- og videorettigheter

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. NRK Skole