Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner
4. trinn
KRLE
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn

Hvorfor feirer vi halloween?

Halloween stammer fra gamle norrøne og keltiske tradisjoner. De første kjente feiringene av halloween skjedde for mer enn 2000 år siden, da kelterne feiret det som ble kalt Samhain. Kelterne bodde i Irland og i det nordlige Frankrike. Den gang var halloween en feiring av at sommeren var over og at den kalde vinteren var på vei. Etter at avlingen var tatt inn, samlet druider landsbybefolkningen og tente et felles bål. Noen ganger ble dyr ofret. Alle som deltok i feiringen, kunne ta med seg en flamme hjem til sitt eget ildsted. Gamle tekster forteller at feiringen pågikk i tre dager og tre netter, og alle måtte være med. Dersom en ikke deltok, trodde man at en kunne bli straffet av gudene ved sykdom eller død!

Unngå å bli kidnappet!

I norrøn og keltisk tradisjon trodde man at grensen mellom den fysiske verden og den åndelige verden opphørte denne kvelden, slik at de døde kom tilbake. Kelterne kledde seg ut som dyr og monstre slik at onde ånder ikke skulle bli fristet til å kidnappe dem.

Dullahan – den skumle rytteren

Blant de irske kelterne var Dullahan en skremmende, mytologisk figur som kunne dukke opp. Dullahan var en hodeløs rytter på en svart hest med flammende øyne. Rytteren hadde hodet under armen, med øyne som beveget seg konstant. En sjelden gang kunne Dullahan være en kvinne. Dukket Dullahan opp, var det et dødstegn.

Gudinnen for frukt og trær

Da romerne erobret de keltiske områdene i år 43 e.Kr., ble den romerske feiringen av Pomona, gudinnen for frukt og trær, en del av feiringen av Samhain. Pomonas symbol er eplet. Epler er ofte en del av halloween-feiringen i dag.

Gamle tradisjoner blir til halloween

På 1000-tallet var de keltiske områdene sterkt påvirket av kristendommen, og de gamle keltiske ritualene blandet seg med nye kristne tradisjoner. Kirken bestemte at 1. november skulle være allehelgensdag, altså en dag der man feiret helgener og martyrer. Allehelgensdag ble feiret som Samhain med bål, parader og utkledning. Feiringen ble kalt All-hallowmas som betyr allehelgensdag, og kvelden før ble kalt All-Hallow Eve, og senere halloween. Allehelgensdag er nå flyttet til første søndag i november.

Trolldom på halloween var farlig

Det var en vanlig oppfatning at kontakten med ånder og de døde den 31. oktober gjorde at magi og naturkrefter fikk en ekstra virkning. Risikoen for å bli dømt for trolldom og brent levende på bål for å ha drevet med farlig magi på halloween, var derfor ekstra stor. Rune Blix Hagen, som er historiker og spesialist på hekse- og trolldomsprosesser, forteller at den samiske sjamanen Quiwe Baarsen bare skulle hjelpe lokale fiskere i Finnmark med å få vind i seilene i slutten av oktober i 1627, men det gikk fryktelig galt. Den magiske datoen gjorde at han mistet kontrollen over kreftene sine, det ble et voldsomt uvær og fem personer omkom på havet, sto det i dommen. Baarsen ble dømt til døden og ble brent på bålet som heks.

Halloween på 5 minutter  

Halloween kommer til Amerika

Halloween-tradisjonen kom til Amerika med pilegrimene i 1625. Feiringen i de nordlige koloniene var i starten begrenset, på grunn av de strenge religiøse reglene, men mer vanlig i de sørlige koloniene. Etter hvert utviklet det seg en egen amerikansk versjon av halloween med sang, dans, og spøkelseshistorier. I siste halvdel av 1800-tallet kom det mange immigranter til Amerika, spesielt fra Irland (på grunn av sultkatastrofer). Irene, med sine gamle keltiske tradisjoner, bidro til at halloween-feiringen ble populær over hele landet.

Tradisjonene forandrer seg

Etter hvert som halloween-tradisjonene spredde seg i Amerika med de nye immigrantene, begynte man å kle seg ut etter europeisk tradisjon. Man begynte å gå fra hus til hus og spørre etter mat eller penger. Også i de tidligere tider var det vanlig å dele ut noe å spise under halloween, eller Samhain. Det var vanligvis nøtter eller frukt som ble gitt, både til mennesker og ånder. I den nye verden ble dette oftere til godteri.

Utkledd jente på Halloween

Først og fremst barnas festdag

En annen forandring var at fokuset rundt spøkelser og trolldom gikk over til en nabosammenkomst og fellesskapsmarkering. Snart ble fest med utkledning, mat og spill, både for barn og voksne, vanlig i USA. I dag er halloween USAs nest største fest, etter jul. Butikker har nok også bidratt til at feiringen har blitt så stor. Etter rundt 150 år med halloween-feiring i Amerika kom tradisjonen til Norge, rundt år 2000. Halloween er først og fremst barnas festdag.

Visste du at …

 • … den store interessen for Harry Potter og flyvende sopelimer kan ha forsterket interessen for halloween i Norge?
 • … man skal passe seg for svarte katter på halloween? Hekser kan nemlig gjøre seg usynlige ved å gjøre seg om til en svart katt, sies det.
 • … gresskar ofte blir brukt som pynt på halloween? De er enkle å skjære i og er fine å lage lanterner av for å lyse opp i mørket. Gresskar er også knyttet til fruktbarhet og gjenfødsel.

Halloween koster penger

I 2019 brukte nordmenn 1,2 milliarder kroner på halloween-feiringen. Det utgjør litt over 1300 kroner per person som deltok i feiringen. Pengene gikk til kostyme, godteri, fest og dekorasjon. I USA brukte de til sammen 80 milliarder på feiringen i 2019.

Kostbar Halloween 

Bilde- og videorettigheter

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. NRK
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images
  13. NRK