Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Identitet og livsmeistring
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
7. trinn
Samfunnsfag
 • gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
10. trinn
Samfunnsfag
 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

Kan jeg ikke bare google det, da?

Det finnes vanvittig mye informasjon på internett. Hvor i all verden skal du begynne å søke? Et klassisk svar fra klasserommet er: «Kan jeg ikke bare google det, da?» Hadde det bare vært så enkelt …

Søkemotor på internett der det står Search med samme farger som i Google.

Hva er en nettleser?

For å finne informasjon på internett bruker vi en nettleser. De vanligste nettleserne er Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox og Opera.

Når vi bruker en nettleser, får vi opp ulike nettsider. Hver nettside får sin egen fane som vises øverst på skjermen. Vi kan ha flere faner åpne samtidig.

Synes du det er vanskelig å lese det som står på nettsidene? Det kan virke ganske forvirrende. I en bok leser vi gjerne fra topp til bunn og fra venstre mot høyre. På en nettside kan det være litt tilfeldig hvor du begynner å lese.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Binær kode som beveger seg i atmosfæren over jordkloden

Søkemotorer

Det vil ta altfor lang tid å lete seg gjennom alt som står på internett. Derfor kan vi heller bruke en søkemotor.

En søkemotor gir deg ikke bare ett svar på det du lurer på. Du vil få opp MANGE nettsider. Derfor er det viktig at du forklarer godt hva du leter etter. Lurer du på hvor mange hattrick Christiano Ronaldo har gjort i karrieren? Da bør du ikke bare søke på navnet hans. Da kommer det opp over 250 millioner treff. Skriver du Christiano Ronaldo hattrick, vil du komme ganske nærme svaret.

Mann ved pc med søkeikon

Googler du?

Google er den mest brukte søkemotoren. Alle vet hva det er «å google». For oss er det et helt dagligdags ord. Det fantes ikke da foreldrene dine var barn.

Det finnes også andre søkemotorer, og et par eksempler er Bing og DuckDuckGo. I tillegg er det mange nettsider som har egne søkemotorer.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Søkefelt på internett med forstørrelsesglass

Lenker i lange baner

På nettsidene er det ofte lenker. Ved å trykke på disse kommer man videre til nye nettsider om samme tema.

Du bør ikke trykke på lenker uten å tenke deg om. Det som gjemmer seg bak lenkene, kan ødelegge datamaskinen din. I verste fall kan noen lure deg for penger. Eller bruke informasjon om deg til å lure andre.

Klikking på lenker vil ta deg lenger unna det du opprinnelig holdt på å lese. Tenk deg om før du klikker deg videre!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Lenkeikon på abstrakt blå 3d-bakgrunn

Vet du hva du søker etter?

Tenk deg at du skal skrive en oppgave om vikinger fra Vestfold som kriget med kongen av England. På nettet finnes det ufattelig mye informasjon om vikinger.

Du bør derfor ikke bare søke på ordet viking. Søket ditt må inneholde det du trenger å vite. Jo flere stikkord du bruker i søket, desto bedre blir treffet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Nærbilde av en viking med brillehjelm, løftet sverd og bjørnefell.

Kilder:

 • Hartvig Abrahamsen, Mats; Gramstad, Thomas: Google i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 24. mai 2022 fra https://snl.no/Google
 • Øverby, Harald; Dvergsdal, Henrik: internett i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 24. mai 2022 fra https://snl.no/internett

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images