Knytt bånd

Hvordan kan vi bidra til at elevene våre opplever flere positive følelser og trives i hverdagen? Hvordan kan vi hjelpe dem til å oppleve glede, mening, energi og tilfredshet?

Det handler om å lære dem å bruke sine egne styrker, skape interesse for det de gjør, være engasjerte og oppleve undring og nysgjerrighet.

Det å oppleve hverdagsglede er i seg selv er en verdi, men det har også mange positive konsekvenser. Hverdagsglede i skolen handler om fem enkle grep grep vi kan ta for å øke hverdagsgleden. Denne artikkelen handler om det å knytte bånd.

Noen bånd er sterkere enn andre

Reflekter sammen: Hva slags bånd har du til andre mennesker? Hvem betyr mye for deg og hvorfor? Hvordan kan gode relasjoner påvirke hvordan vi har det?

Vi møter mennesker overalt rundt oss. Noen bånd er sterkere enn andre, og relasjonene endrer seg gjennom livet. Dette er viktig kunnskap som barn og unge trenger å lære mer om.

Reflekter sammen: Tenk på menneskene du har rundt deg nå, hvordan kan relasjonene til dem forandre seg etter hvert som dere vokser og utvikler dere?

En hånd holder en stein format som ett hjerte
En hånd holder en stein format som ett hjerte

Noen er mer sosiale enn andre

Vet dere at behovene våre for kontakt med andre kan variere? Noen av oss er veldig sosiale og har lett for å komme i kontakt med andre. Andre har ikke nødvendigvis behov for en stor flokk mennesker rundt seg til enhver tid. Det kan være utfordrende å opprettholde gode relasjoner til familie og venner for mange av oss.

Noen mennesker trives godt med å være mye alene, og det kan være vanskelig å oppmuntre elevene til å ta initiativ til å skape nye relasjoner når de selv sier at de har det fint som de har det. 

Reflekter sammen: Tenk litt på deg selv og hvordan du trives best. Hva slags behov har du for kontakt med andre? Hvordan kan vi finne en balanse mellom å være sammen med andre og å ha tid for oss selv?

Å være del av et fellesskap

Vi har alle behov for å være en del av et fellesskap. Kontakten vi har med andre kan være ganske forskjellig. Noen ganger snakker vi mest overfladisk om ting som ikke er så personlige, mens andre ganger deler vi nære og personlige ting med noen få utvalgte.

Tanker og følelser kan være vanskelig å bære alene. Når vi står i situasjoner med store utfordringer i livet, er det spesielt viktig å ha sterke bånd til andre. Men det å nyte samvær med venner eller bekjente er viktig uavhengig av om vi har problemer eller ikke. 

Reflekter sammen: Hva slags fellesskap er viktig for deg? Hvordan kan du være en støtte for andre når de trenger det?

En mann smiler når han står i en sirkel med andre mennesker
En mann smiler når han står i en sirkel med andre mennesker

Vennskap

For de fleste av elevene dine er vennskap veldig viktig. Du har sikkert opplevd selv at det med vennskap ikke alltid er helt ukomplisert. Vennskap endrer seg over tid og i takt med hvor vi befinner oss i livet. I ungdomsårene er vennskap med jevnaldrende ofte ekstra betydningsfulle. 

Etter hvert tar kanskje forholdet til en partner og egne barn større plass. Noen ganger dukker gamle venner opp igjen, mens andre ganger etablerer vi helt nye vennskap. Relasjoner til andre handler også om hvor vi befinner oss i livet, om våre egne behov, og om hvor mye tid og lyst vi har til å investere i relasjonene.

Reflekter sammen: Tenk litt på dine vennskap! Hvordan har de endret seg over tid? Hva slags vennskap ønsker du å ha i fremtiden? Hvordan kan du være en god venn for andre? Reflekter litt sammen med elevene rundt dette.

Flere mennesker holder hender
Flere mennesker holder hender

Heia meg!

Nå skal vi snakke om noe som er viktig når vi snakker om å knytte bånd med andre: å være glad i seg selv. Å være glad i seg selv betyr ikke at du synes du er perfekt, men at du godtar deg selv som du er. Tenk på det som å være din egen beste venn. Hvordan kan du ta vare på deg selv og heie deg selv frem i hverdagen?

Husk at ingen er perfekte, og det er helt greit å ha forskjellige følelser. For å kunne jobbe med følelsene våre må vi være til stede og kjenne etter hvordan vi har det. Når vi viser godhet for oss selv, er vi også mer tilbøyelige til å støtte menneskene rundt oss. 

Reflekter sammen: Hvordan tar du vare på deg selv? Hvordan kan du være din egen beste venn?

Rådet for psykisk helse

Kurset Hverdagsglede er utviklet av Rådet for psykisk helse, og vi i Skolerom er stolte av samarbeidet som gir oss mulighet til å videreformidle innholdet på våre flater. Alle rettigheter er klarert.

Foto: Adobe Stock