MOOKI KOMMER FRA
EN ANNEN VERDEN.

MOOKI COMES FROM
ANOTHER WORLD.

HUN SER MED NYE ØYNE.

SHE LOOKS WITH NEW EYES.

MOOKI SER VÅR VAKRE VERDEN
OG HUN BLIR GLAD.

MOOKI SEES OUR BEAUTIFUL WORLD
AND SHE FEELS HAPPY.

HUN SER BLÅTT HAV
OG GRØNNE SKOGER.

SHE SEES BLUE OCEANS
AND GREEN FORESTS.

DET ER SÅ MYE
HUN HAR LYST Å GJØRE.

THERE IS SO MUCH
SHE WANTS TO DO.

MEN SÅ:

BUT THEN:

Mooki ser alle barna som ikke får gå på skole.
Hun skjønner ikke hvorfor.

Mooki sees all the children that don’t get to go to school.
She doesn’t understand why.

HUN VIL FORTELLE MENNESKENE NOE.

SHE WANTS TO TELL THE PEOPLE SOMETHING.

Mooki ser en gutt som ikke kan lese.
Han vil så gjerne lese en bok.
Han får det ikke til.
Hvorfor kan han ikke lese?
Hva liker DU å lese?

Mooki sees a boy who can’t read.
He really wants to read a book.
He is not able to.
Why can’t he read?
What do YOU like to read?

DERFOR SAMLER ALLE
MENNESKENE SEG.
SAMMEN OPPNÅR VI BÆREKRAFTSMÅLENE.

THEREFORE ALL THE PEOPLE
GATHER TOGETHER.

TOGETHER WE ATTAIN THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.

SAMMEN SKAPER VI EN VERDEN HVOR BARN LÆRER ALT DE VIL.

TOGETHER WE CREATE A WORLD WHERE CHILDREN LEARN EVERYTHING THEY WANT TO.

EN VERDEN FULL AV TÅLMODIGHET,
RETTFERDIGHET OG KJÆRLIGHET.

A WORLD FULL OF PATIENCE,
FAIRNESS AND LOVE.

HARMONI, FRED OG
GOD UTDANNING FOR ALLE.

HARMONY, PEACE AND
GOOD EDUCATION FOR ALL.