Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Modellering og anvendingar
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Undring og utforsking
 • Berekraftige samfunn
 • Utforsking og problemløysing
 • Abstraksjon og generalisering

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over samanhengen mellom personleg økonomi og forbruk hos den enkelte
5. trinn
Matematikk
 • lage og løyse oppgåver i rekneark som omhandlar personleg økonomi
7. trinn
Matematikk
 • lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
8. trinn
Matematikk
 • lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
10. trinn
Matematikk
 • planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi
10. trinn
Matematikk
 • hente ut og tolke relevant informasjon frå tekstar om kjøp og sal og ulike typar lån og bruke det til å formulere og løyse problem
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Penger vokser ikke på trær

Vokser det penger på trær? Hvordan kan du få tak i penger hvis det er noe du ønsker deg?

Accessibility icon Penger vokser ikke på trær

Penger vokser ikke på trær

Når noen tror at penger vokser på trær, så tror de at de kan bruke så mye penger de vil. De tror at pengene bare kommer av seg selv , slik som løv faller fra trærne – og at man ikke trenger jobbe for å få dem.

Men man kan ikke alltid få alt man peker på, eller regne med at foreldre skal betale for alt.

Det er ikke alltid man kan kjøpe alt man har lyst på, bare fordi venner kjøper eller man ser bilder i media.

Kanskje må man jobbe og spare selv. Til slutt kan man kjøpe det man har lyst på eller spare for fremtiden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Sparing

Får du penger i gave på bursdager eller i forbindelse med høytidsfeiringer? Jobber du ved siden av skolen eller har sommerjobb? Eller kanskje du får ukelønn eller månedslønn for å hjelpe til hjemme?

Disse pengene bør du spare en del av fremfor å bruke dem på ting du kanskje ikke har bruk for.

De fleste sparer penger på en egen konto i banken som kalles sparekonto.

Pengene som du sparer, kan du senere bruke til ting du har bruk for eller som du ønsker deg.

Tenk på at du senere i livet kanskje trenger penger til utdanning og bolig. Da bør du begynne å spare nå.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!