Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Tekst i kontekst
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Norsk
 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
7. trinn
Norsk
 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster
10. trinn
Norsk
 • utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
10. trinn
Norsk
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
10. trinn
Norsk
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
10. trinn
Norsk
 • sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid
VG1 SF
Norsk
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
VG1 SF
Norsk
 • lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG2 YF
Norsk
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping
VG2 YF
Norsk
 • lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk
VG3 påbygging
Norsk
 • analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og elevens egen samtid
VG3 påbygging
Norsk
 • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
«appell»
E N   S C E N E   F R A   S E S O N G   2   –   E P I S O D E   2   A V
EKSKLUSIVT PÅ SKOLEROM

Politikerne vil få bukt med råning i Bø sentrum, og planene deles med allmennheten utenfor rådhuset. På vegne av rånemiljøet skal også Sivert holde en appell – i håp om å bremse politikerne.

Sivert holder appell foran rådhuset – Rådebank
SESONG 2 – EPISODE 2
EXT. PLASSEN UTENFOR RÅDHUSET – DAG 210C

Sivert står sammen med GT, Nilsen, Kim og Liva. Han kaster lange blikk mot Maria som følger med på Yngvild som står på scenen og snakker i mikrofonen.

Yngvild
Dette vil komme i form av en revisjon av områdereguleringsplan. Jeg vil først si noen ord om hvilke tiltak vi vurderer før jeg åpner for innspill fra publikum.

GT, Nilsen, Hege, Kim og Liva gir fra seg et lite Jey og Juhuu, og GT dunker Sivert i ryggen.

Yngvild (CONT´D)
Kommunen ønsker å begrense bilrelaterte aktiviteter innenfor dette området, som vi har valgt å navngi «det grønne sentrum».

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Maria snur seg og ser på Sivert, og han sender henne et blikk som sier uten ord, men med kroppsspråk og mimikk: Told you so. Hun svarer uten ord, men med kroppsspråk og mimikk: Jeg skjønner ikke hva du mener.

Yngvild (CONT´D)
Her vil vi gradvis fjerne parkeringsplasser der vi anser det som hensiktsmessig. Vi vil også utvide nettet med sykkelveier, og sette ut blomsterkasser.

Vi ønsker å delfinansiere dette med økt bruk av betalingsparkering med satser som vil ligge rundt 40 kroner timen og gradvis øke år for år.

Nilsen og Kim buer til alle forslagene. Folk rundt hysjer irritert på dem.

Yngvild (CONT´D)
For å bedre kunne håndheve alt dette, og i tillegg kunne bøtelegge biler som går på tomgang eller generelt støy – da spesielt sent på kvelden – vil vi opprette en ny bymiljøetat som skal ansette fire trafikkbetjenter.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

GT (sukker trett)
Åååå … Bli ferdig da.

Sivert og GT veksler blikk, og GT lager snorkelyder.

Yngvild (CONT´D)
Vi ønsker også et spesielt samarbeid med politiet, slik at situasjoner kan løses så raskt som mulig.

Yngvild (CONT´D)
Jeg presiserer at dette bare er foreløpige planer, som må utredes ytterligere, men vi tror det er en god start. Da åpner vi opp for innspill, og Sivert Rindal, har bedt om å få ordet, så vær så god, scenen er din.

Sivert begynner å gå mot scenen til jubel, applaus og heiarop fra GT, Hege, Nilsen, Liva, Kim og rånegjengen. Også noen få andre i publikum er med å klappe Sivert frem til “scenen”.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
EXT. SCENEN, FORAN PLASSEN PÅ RÅDHUSET – DAG 210D

Sivert stiller seg opp foran mikrofonen, og Yngvild trer til side.

Sivert er nervøs nå, men han er fast bestemt på å få til dette.

Sivert
Heisann! Jeg heter Sivert og —

Sivert kremter nervøst.

Sivert (CONT´D)
— jeg er råner og stolt bøhering, og ikke så dum som jeg ser ut som, selv om de fleste av dere, bortsett fra de med caps med kraftig bøy på bremmen, har sine fordommer mot sånne som meg.

Latter i salen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Sivert (CONT´D)
Bø kommune har et mangfoldig kulturtilbud. I alle fall ifølge kommunen selv, og kultursjefen. Tilbud kommunen er villig til å betale for i dyre dommer, så lenge det er kultur av rette typen. Det kastes penger etter deg om du vil drive med padling, bordtennis, bøker eller blokkfløyte, på tross av støyen.

Humring fra salen.

Sivert (CONT´D)
Og dette er før du har kommet til de virkelig store utgiftspostene som fotball eller folkemusikk. Men hvilken kultur er Bø kjent for? Råning. For noen i dette rommet er ikke råning kultur av rette typen. Greit nok, men denne kulturen er mer enn høy fart og musikk. Det er gode venner som tar vare på hverandre.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Sivert tar seg en liten pause, og ser rett på Maria.

Sivert (CONT´D)
Det er en dannelsesreise i sosialisering, investering, vedlikehold, kjærlighetsliv og mye mer. Det er et utrolig inkluderende miljø der ingen holder det mot deg om du ikke får til alt i livet så godt som du skulle ønske. Og vi henger der det er naturlig å møtes, i sentrum.

Sivert retter blikket ut mot forsamlingen igjen, og hever stemmen enda et hakk.

Sivert (CONT´D)
Å skulle jobbe imot det eneste fritidstilbudet i bygda som ikke spiser av kommunekassa virker hodeløst. Vi finansierer selv egne aktiviteter, og driver med gjenbruk og reparasjoner i beste MDG ånd. Og når Bredesens elektrisk drevne 800 000 kroner dyre AMCAR ikke lenger er gjev nok for henne om 10 år, skal jeg vedde på at en råner med glede overtar den for en billig penge.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Latter fra salen. Til og med Yngvild må trekke på smilebåndet.

Sivert (CONT´D)
Og til de som ikke liker bilstøy men har bosatt seg en meter fra riksveien vil jeg si som en vis mann en gang sa; Fløtt! Så ta vare på Bøs mangfoldige kulturtilbud – også rånerne. Lenge leve «kultur-stripa». Takk for meg!

Publikum jubler, applauderer og plystrer høylytt, og Sivert gir lettet mikrofonen tilbake til Yngvild, før han skynder seg av scenen.

Yngvild
Takk for det Sivert, og med de ordene tenker jeg vi sier kjør —

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Rettigheter:

Serieskaper: Linn-Jeanethe Kyed
Manusforfatter:
Linn-Jeanethe Kyed
Regissør: Daniel Fahre

«Rådebank» er en TV-serie produsert for NRK av Fenomen TV film og scene AS. Manusutdrag og klipp fra TV-serien er publisert på Skolerom med tillatelse fra både NRK og Fenomen TV film og scene AS.

Trenger du noen å snakke med?

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

📞  116 123