Læreplantilkobling

Fag

Samfunnskunnskap

Samfunnsfag

Musikk

Core Kjerneelementer

 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Utøve musikk
 • Oppleve musikk
 • Kulturforståelse
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Musikk
 • utøve et repertoar av sangleker, sanger og danser hentet fra elevenes nære musikkultur og fra kulturarven
2. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket
4. trinn
Musikk
 • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
4. trinn
Samfunnsfag
 • presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no
7. trinn
Musikk
 • reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag
10. trinn
Musikk
 • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og reflektere over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

Samenes joik

Samenes joik er en viktig kulturarv. Men hva er egentlig joik?

Accessibility icon Samenes joik

Joik – en tradisjonell samisk musikkform 

Samenes joik er blant Europas eldste folkemusikkformer. Joik er viktig som identitet for det samiske folket. Det finnes få skriftlige samiske fortellinger. Fortellinger ble overført muntlig, blant annet gjennom joik. Joik er derfor både litteratur og musikk.

Joik er fortsatt en viktig muntlig fortellerkunst. Tradisjonelt blir det ikke brukt instrumenter til joiken. På samisk heter å joike juoigat. 

Joik og religionen

Fra før-kristen tid brukte sjamanen joik sammen med runebommen under seremonien. Ofte inneholdt disse joikene epos. Eposene kunne fortelle en hel livshistorie eller om livet til en siida gjennom generasjoner. De kunne også handle om eldgamle sagn.

📷 En runebomme med motivstruktur av sørsamisk type.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!