Hva er statistikk?

Statistikk handler om det å jobbe med usikkerhet knyttet til hvordan ting rundt oss egentlig henger sammen. Det er viktig å tolke statistikken riktig. Ellers kan du bli lurt til å tro noe annet enn hva dataene faktisk viser!

Når du kaster terninger, vet du ikke på forhånd hva resultatet blir. Vi kan likevel beregne hvor sannsynlig det er at du får en gitt sum hvis du kaster med to terninger.

Vi bruker statistikk for å anslå ulike ting. Fra hvor mye olje vi tror det er under havet, til hvor mange som kommer til å reise på ferie til utlandet neste år. En tabell, diagram eller graf er noen måter å presentere statistiske data på.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kvinne sitter foran en dataskjerm og jobber med et søylediagram.
Kvinne sitter foran en dataskjerm og jobber med et søylediagram.

Generalisering

Statistikk brukes ofte når det er noe vi mangler eksakt kunnskap om. Da kan vi samle inn data gjennom observasjon og ulike undersøkelser. Resultatene kan brukes til å si noe om hvor sannsynlig det er at noe kommer til å skje, eller til å vurdere omfanget av noe.

I forbindelse med politiske valg, spør man gjerne et utvalg av befolkningen om hva de har tenkt til å stemme. Basert på disse svarene, gjør man et anslag av hva hele befolkningen i Norge vil stemme på. Dette kaller vi for en generalisering.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hendene på en mann teller stoe bunker med stemmesedler.
Hendene på en mann teller stoe bunker med stemmesedler.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!