Vær oppmerksom

Hvordan kan vi bidra til at elevene våre opplever flere positive følelser og trives i hverdagen? Hvordan kan vi hjelpe dem til å oppleve glede, mening, energi og tilfredshet?

Det handler om å lære dem å bruke sine egne styrker, skape interesse for det de gjør, være engasjerte og oppleve undring og nysgjerrighet.

Det å oppleve hverdagsglede er i seg selv er en verdi, men det har også mange positive konsekvenser. Hverdagsglede skole handler om fem enkle grep  grep vi kan ta for å øke hverdagsgleden.

Denne artikkelen handler om det å være oppmerksom.

 

Å være til stede

Å være oppmerksom handler først og fremst om å bruke sansene og være til stede. Når du er til stede her og nå, kan du lettere legge merke til tankene og følelsene dine.

Noen ganger er vi helt oppslukt av aktiviteten vi er med i. Det er en god følelse av å være så oppslukt i noe at omgivelsene ikke forstyrrer oss. Vi er i flyt!

Andre ganger kan tankene fly av sted. Vi tenker på hva som skjedde i går, eller hva som skal hende i morgen. Noen ganger handler tankene om noe vi frykter skal skje.

Negative tankemønstre

Negative tankemønstre kan ta mye plass, men de trenger ikke ta styringen. Negative tanker får oss gjerne til å føle oss mindre verdt. Det å tenke negative tanker kan fort bli en vane, en vane som kroppen etter hvert kjenner igjen.

Det er derfor viktig at vi gjenkjenner slike tanker, slik at vi kan gripe inn og lede oppmerksomheten vår i en mer positiv og konstruktiv retning. Vi kan øve opp oppmerksomheten og utvikle positive tankemønstre.

ØVELSE 1

Dette er en fin oppgave du kan bruke med elevene, som en start på å bli mer oppmerksom. Her skal elevene bli mer bevisste sin egen kropp og hvordan den reagerer.

  1. Stå oppreist, og la kroppsvekten hvile på hele fotsålen. Kroppen skal være i balanse.
  2. Vipp kroppen litt framover, og kjenn hva som skjer i kroppen når tyngdepunktet flytter seg framover mot tærne.
  3. Gå tilbake i balanse der kroppen hviler på hele fotsålen.
  4. Vipp kroppen litt bakover, og kjenn hva som skjer i kroppen når tyngdepunktet flytter seg bakover mot hælen.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Tid til å gjøre ingenting

Å være oppmerksom handler også om å ta en timeout, eller ta en pause for å gi deg selv tid til å tenke gjennom hva som egentlig skjer.

ØVELSE 2

Be elevene legge merke til pusten sin. Puster de rolig eller hektisk? Be dem kjenne godt etter.

Tid til å reflektere

Vi øver opp oppmerksom­heten når vi gir oss selv tid til å reflektere over hva som skjer både rundt oss og inni oss. Bare det å kjenne på at noe er godt, er en øvelse i å utvikle positive tankemønstre i en travel hverdag!

Det å verdsette ting som du eller andre gjør, og at du av og til kan koble helt ut og være til stede, her og nå, vil hjelpe deg med å oppleve økt hverdagsglede.

ØVELSE 3

Her er en annen refleksjonsøvelse som  kan brukes sammen med elevene. Be elevene tenke over følgende påstand:

Hvis vi aldri har tid til å gjøre ingenting, er det mulig at vi heller ikke har tid til å kjenne etter hvordan vi egentlig har det!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Oppmerksomhet er en muskel som må trenes

Vi kan øve oss opp til å bli mer til stede i eget liv. Skal vi lære oss nye ferdigheter  som å lære et språk eller spille et instrument, må vi øve. Det samme gjelder faktisk hvis vi ønsker å bli mer tilfreds med livet vårt.

Det kan hende vi må skifte litt retning og la nye tanker bane vei. Å lære oppmerksomt nærvær tar tid og krever øvelse, men det er verdt det. Dette er det viktig å formidle til elevene.

Å trene oppmerksomhet

Oppmerksomhetstrening kan gi mange gevinster, og hverdagsgleden kommer nærmest som et «biprodukt» av disse aktivitetene.

Oppmerksomhetstrening kan styrke immunforsvaret, gi økt glede og forebygge stress og depresjon. Det kan også gjøre oss bedre i stand til å hjelpe andre og bidra til å utvikle relasjonen til våre nærmeste.

Forskning har vist at oppmerksomhetstrening gjør oss flinkere til å fokusere og at vi derfor får bedre hukommelse. Det er en ordentlig vinn-vinn-situasjon!

Å være til stede her og nå

Oppmerksomhetstrening handler om å være til stede her og nå. Det vil si at du er bevisst og oppmerksom på dine tanker, følelser, kroppslige fornemmelser, sanser, lyder og omgivelser, uten å vurdere eller dømme.

 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Øv litt hver dag

Her er noen tips til hvordan du og elevene kan starte i det små og øve litt hver dag.

  1. Begynn med å legge merke til hva og hvem du har rundt deg. Kjenn etter hva det gjør med deg å være litt ekstra oppmerksom overfor deg selv og omgivelsene dine.
  2. Hvis du har mulighet til å gå en tur, så gjør det. Naturen er en fantastisk læremester i oppmerksomhet og tilstedeværelse. Hva ser og lukter du? Kjenner du pusten din? Oppdager du noe nytt?
  3. Hvis mer oppmerksomhet gir glede, hva kan du gjøre for å bli mer oppmerksom og til stede i hverdagen?
En løvetann
En løvetann

Oppmerksom i nærmiljøet

De fleste av oss har opplevd å se noe vakkert eller spesielt i naturen. Vi blir bare stående og nyte og kanskje undre oss over dette mirakelet. Vi lar sansene våre ta inn det vi ser. Det er da vi føler at vi er en del av noe større.

ØVELSE 4

Her er noen eksempler på refleksjonsøvelser elevene kan gjøre for å bli mer oppmerksomme på sitt nærområde:

  1. Ta et bilde av noe som fanger oppmerksomheten din.
  2. Se etter noe vakkert eller uvanlig i dine nære omgivelser.
  3. Hva er det vakreste stedet i kommunen du bor i? Beskriv hvorfor du mener dette.

Rådet for psykisk helse

Kurset Hverdagsglede er utviklet av Rådet for psykisk helse, og vi i Skolerom er stolte av samarbeidet som gir oss mulighet til å videreformidle innholdet på våre flater. Alle rettigheter er klarert.

Foto: Margarethe Strandberg/Adobe Stock