Hverdagsglede og betydningen av kontinuerlig læring

Hva er egentlig hverdagsglede, og hvordan kan vi sørge for at vi opplever den? Hverdagsglede er en tilstand der vi føler oss lykkelige, fungerer godt i dagliglivet, og opplever glede, mening, energi, og tilfredshet. Den innebærer å bruke våre sterke sider, føle interesse, engasjement, nysgjerrighet og undring. Hverdagsglede er en verdi i seg selv, men den har også betydningsfulle konsekvenser. I denne teksten skal vi utforske en av de fem gode vanene som kan øke hverdagsgleden vår: kontinuerlig læring.

Læringsmuskelen:
Styrking av selvfølelse og sosiale bånd

Når vi lærer eller oppdager noe nytt, aktiverer vi vår læringsmuskel. Å tilegne seg ny kunnskap eller ferdigheter gir oss en følelse av mestring og personlig utvikling. Dette kan øke vår selvfølelse, spesielt når vi deler læringsopplevelsen med andre. Menneskehjernen er skapt for å lære, men den trenger stadig utfordringer. Hver gang vi lærer noe nytt, skaper vi nye koblinger i hjernen, noe som gir oss nye muligheter og kan hjelpe oss med å bryte gamle mønstre og vaner. Med andre ord: Å fortsette å lære er sunt for oss, bra for hjernen, gir mestring, og kan være gøy i seg selv!

Å trene opp læringsmuskelen:
Psykisk helse og kognitiv utvikling

Kontinuerlig læring styrker vår kognitive utvikling, fremmer et positivt selvbilde, bygger sterke sosiale bånd og forbedrer vår evne til å takle livets utfordringer. Denne styrkingen av vår psykiske helse kommer i tillegg til de direkte fordelene av kunnskapen eller ferdighetene vi tilegner oss. Læring er for hjernen det trening er for kroppen – en måte å forebygge kognitive tilbakegang og beskytte oss mot tilstander som demens senere i livet. Derfor snakker vi om læringsmuskelen – en muskel som må trenes på samme måte som andre muskler!

Sosial tilknytning
gjennom læring

Læring i fellesskap med andre gir oss en følelse av sosial tilknytning og kan redusere følelser som ensomhet og utenforskap. Å delta i gruppeaktiviteter gir oss muligheten til å dele interesser og erfaringer, styrke vennskap, og skape et fellesskap som gir ekstra glede og mening i hverdagen.

Mestring: Byggesteinen for god psykisk helse

Mestring har en betydelig innvirkning på vår identitet, vårt syn på oss selv og vår plass i verden, uavhengig av alder. Opplevelsen av mestring gir oss troen på at vi kan påvirke våre egne liv og omgivelser positivt, og det er en av de viktigste byggesteinene for en sunn psykisk helse. Mestring gir oss selvtillit, øker vår selvfølelse, hjelper oss å takle utfordringer, og motiverer oss til å sette oss større mål og strebe etter enda større prestasjoner. Generelt fører mestring til en dyp følelse av tilfredshet og en følelse av formål med livet.

Å være i flyt: Oppslukt i læring

Flyt er en tilstand hvor vi blir fullstendig oppslukt i en aktivitet, og verden rundt oss forsvinner. Det oppstår når utfordringene vi står overfor, passer perfekt til våre ferdigheter. For å oppleve flyt, må vi av og til bevege oss utenfor vår komfortsone og møte nye utfordringer som fortsatt er innenfor vår rekkevidde. Dette er øyeblikkene der vi virkelig lever og lærer.

Alle kan noe: Deling av unik kunnskap og erfaring

Hvert menneske har sin egen unike blanding av erfaringer, kunnskap og ferdigheter, uavhengig av bakgrunn, alder, yrke eller utdanning. Livet former oss gjennom opplevelser, og disse gir oss verdifull innsikt som vi kan dele med andre. Enten det er en ferdighet, hobby eller livserfaring, har du noe verdifullt å tilby. Deling av hvordan du har håndtert oppturer og nedturer i livet kan være uvurderlig veiledning for noen som går gjennom lignende situasjoner. Alle kan noe, og alle har noe å lære bort til andre.

Så neste gang du tviler på verdien av din kunnskap og erfaring, husk at det alltid er noen der ute som kan dra nytte av det du vet og har opplevd. Vi er alle både elever og lærere, med potensial til å berike hverandres liv gjennom deling av kunnskap og erfaring. Fortsett å lære, og fortsett å dele – for din egen hverdagsglede og for å berike livene til andre.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Rådet for psykisk helse

Kurset Hverdagsglede er utviklet av Rådet for psykisk helse, og Skolerom er stolt av samarbeidet som gir oss mulighet til å videreformidle innholdet på våre flater. Alle rettigheter er klarert.

Foto: Adobe Stock