Hverdagsglede og betydningen av kontinuerlig læring

Hva er egentlig hverdagsglede, og hvordan kan vi sørge for at vi opplever den? Hverdagsglede er en tilstand der vi føler oss lykkelige, fungerer godt i dagliglivet, og opplever glede, mening, energi, og tilfredshet. Den innebærer å bruke våre sterke sider, føle interesse, engasjement, nysgjerrighet og undring. Hverdagsglede er en verdi i seg selv, men den har også betydningsfulle konsekvenser. I denne teksten skal vi utforske en av de fem gode vanene som kan øke hverdagsgleden vår: kontinuerlig læring.

Læringsmuskelen:
Styrking av selvfølelse og sosiale bånd

Når vi lærer eller oppdager noe nytt, aktiverer vi vår læringsmuskel. Å tilegne seg ny kunnskap eller nye ferdigheter gir oss en følelse av mestring og personlig utvikling. Dette øker selvfølelsen, spesielt når vi deler læringsopplevelsen med andre. Menneskehjernen er skapt for å lære, men den trenger stadig utfordringer. Hver gang vi lærer noe nytt, skaper vi nye koblinger i hjernen, noe som gir oss nye muligheter og kan hjelpe oss med å bryte gamle mønstre og vaner. Med andre ord: Å fortsette å lære er sunt for oss, bra for hjernen, gir mestring og kan være gøy i seg selv!

Å trene opp læringsmuskelen:
Psykisk helse og kognitiv utvikling

Kontinuerlig læring styrker vår kognitive utvikling, fremmer et positivt selvbilde, bygger sterke sosiale bånd og forbedrer vår evne til å takle livets utfordringer. Denne styrkingen av vår psykiske helse kommer i tillegg til de direkte fordelene av kunnskapen eller ferdighetene vi tilegner oss. Læring er for hjernen det trening er for kroppen, altså en måte å forebygge kognitive tilbakegang og beskytte oss mot tilstander som demens senere i livet. Derfor snakker vi om læringsmuskelen, en muskel som må trenes på samme måte som andre muskler!

Sosial tilknytning
gjennom læring

Læring i fellesskap med andre gir oss en følelse av sosial tilknytning og kan redusere følelser som ensomhet og utenforskap. Å delta i gruppeaktiviteter gir oss mulighet til å dele interesser og erfaringer, styrke vennskap og skape et fellesskap som gir ekstra glede og mening i hverdagen.

Mestring: Byggesteinen for god psykisk helse

Mestring har en betydelig innvirkning på vår identitet, vårt syn på oss selv og vår plass i verden, uavhengig av alder. Opplevelse av mestring gir oss tro på at vi kan påvirke vårt eget liv og våre omgivelser positivt. Det er en av de viktigste byggesteinene for en sunn psykisk helse. Mestring gir selvtillit, øker selvfølelsen, hjelper oss å takle utfordringer og motiverer oss til å sette oss større mål og strebe etter enda større prestasjoner. Generelt fører mestring til en dyp følelse av tilfredshet og en følelse av formål med livet.

Å være i flyt: Oppslukt i læring

Flyt er en tilstand hvor vi blir fullstendig oppslukt i en aktivitet, og verden rundt oss forsvinner. Dette oppstår når utfordringene vi står overfor, passer perfekt til våre ferdigheter. For å oppleve flyt må vi av og til bevege oss utenfor vår egen komfortsone, samtidig som vi møter nye utfordringer som er innenfor vår rekkevidde. Dette er øyeblikkene der vi virkelig lever og lærer.

Alle kan noe: Deling av unik kunnskap og erfaring

Alle mennesker har sin egen unike blanding av erfaring, kunnskap og ferdigheter. Dette er uavhengig av bakgrunn, alder, yrke eller utdanning. Livet former oss gjennom opplevelser, og disse gir oss verdifull innsikt som vi kan dele med andre. Enten det er en ferdighet, hobby eller livserfaring, har du noe verdifullt å tilby. Når du deler med andre  hvordan du har håndtert oppturer og nedturer i livet, gir du uvurderlig veiledning til andre som går gjennom lignende situasjoner. Alle kan noe, og alle har noe å lære bort til andre.

Neste gang du tviler på verdien av din kunnskap og erfaring, skal du huske på at det alltid er noen der ute som kan dra nytte av det du vet og har opplevd. Alle kan være elever og lærere som beriker hverandres liv gjennom deling av kunnskap og erfaring. Fortsett å lære, og fortsett å dele. Det øker din egen hverdagsglede og beriker livene til andre.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Rådet for psykisk helse

Kurset Hverdagsglede er utviklet av Rådet for psykisk helse, og vi i Skolerom er stolte av samarbeidet som gir oss mulighet til å videreformidle innholdet på våre flater. Alle rettigheter er klarert.

Foto: Adobe Stock