Hverdagsglede

5 gode vaner handler om økt hverdagsglede. Hverdagsgleden handler om å ha gode følelser, og å fungere godt. Det handler om å oppleve glede og mening, energi og tilfredshet, om å bruke sine sterke sider, føle interesse, engasjement, nysgjerrighet og undring. Hverdagsgleden er derfor en verdi i seg selv. I tillegg har hverdagsgleden en rekke viktige konsekvenser. Her skal vi se på en av de fem gode vanene som kan gi økt hverdagsglede: Å gi

Å gi

Hvordan kan vi bidra til at elevene våre får flere positive opplevelser og trives i hverdagen? Hvordan kan vi hjelpe dem til å oppleve glede, mening, energi og tilfredshet?

Det handler om å lære dem å bruke sine egne styrker, skape interesse for det de gjør, være engasjerte og oppleve undring og nysgjerrighet.

Det å oppleve hverdagsglede er i seg selv er en verdi, men det har også mange positive konsekvenser. Hverdagsglede skole handler om fem enkle grep  grep vi kan ta for å øke hverdagsgleden. Denne artikkelen handler om det å gi. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvordan forstår
du det å gi?

Å gi handler ikke nødvendigvis om materielle gaver, men også om det å smile til andre, gi komplimenter, oppmuntre noen, gjøre noen en tjeneste  eller på andre måter hjelpe andre i hverdagen. Det å gi kan derfor være både enkelt og gratis.

Gjennom å gi får vi nye erfaringer, møter nye mennesker og kan tilegne oss nye ferdigheter. Å gi kan derfor fremme personlig og profesjonell vekst.

Å trene raushetsmuskelen

Men er det slik at det også ligger forventninger i det å gi? Forventer vi å få noe tilbake, og hvordan påvirker det våre handlinger? Å gi når man ikke forventer noe tilbake, gir en annen verdi og dybde enn når man forventer en form for tilbakebetaling eller gjentjeneste.

Å gi uten forventning gjør at vi trener “raushetsmuskelen” vår. Det styrker vår evne til å være oppriktig rause og styrker forholdet til andre. En annen positiv effekt er at vi også får en dypere og bedre forståelse av oss selv.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Økt livskvalitet

Å gi har positive virkninger på vår psykiske helse. Vi kan oppleve en slags “rus” av å hjelpe andre. Noen får energi av å hjelpe andre, mens andre blir roligere. Gjennom å gi kan vi øke vår egen selvfølelse – vi føler at vi har en verdi. 

Forskning viser at livskvaliteten blir høyere når vi har en følelse av mening og når vi bidrar i samfunnet.

Det å flytte tankene bort fra oss selv kan redusere negative tanker og stress. Grunnen er at det å gi aktiverer områdene i hjernen som også er ansvarlig for lykke, belønning og velvære.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Å gi har ringvirkninger

En enkel handling av godhet kan sette i gang en positiv kjedereaksjon. Din hjelpsomhet kan inspirere andre til å gjøre det samme, og det kan skape en bølge av positivitet. 

Tenk tilbake til sist du hjalp noen – hva var handlingen, og hvordan føltes det?

En vinn-vinn-situasjon.

Det å gi av sin egen tid er verdifullt, og det kan glede både deg og de som er rundt deg. Det kan handle om å gi godhet, kunnskap og omsorg. Du blir en ressurs – for deg selv og for andre. Alle kan gi – alle er gode nok!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

En del av fellesskapet

Å gi kan bety at du deltar i en felles oppgave, er med på dugnad eller bidrar i frivillig arbeid.

Når du gir, er du en del av det store puslespillet. Andre er avhengig av den biten som er deg for at bildet skal bli komplett. 

Gjennom å bidra i fellesskapet er du med på å skape et mer inkluderende samfunn, et samfunn med økt  samhold og trivsel.

Å gi handler også om å anerkjenne våre begrensninger. Selv om man gir med tid, glede og iver – og virkelig ønsker å hjelpe, så er det noen ting vi ikke kan endre. Det er noe vi må akseptere.

Mottak av gaver eller ros kan føre til et mangfold av følelser. Noen kan finne det utfordrende å akseptere, kanskje som en refleksjon av kulturelle normer og verdier. Kanskje er det noe i uttrykket: “Når en nordmann roser en annen, så er det ikke godt å si hvem som har det verst”?

Vi må heller ikke glemme oss selv i situasjonen. Noen er så opptatt av å gi til andre at de glemmer at de også må gi til seg selv. Når vi glemmer oss selv, blir vi selvutslettende. Så det er viktig å ta vare på seg selv for at man skal kunne gi til andre.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Når vi er mottakere

Noen ganger er det vi selv som trenger at andre gir til oss. Hvordan føles det når noen gir deg noe eller gir deg ros? Føler du deg annerledes?

Å forstå hvorfor vi føler som vi gjør når vi mottar, kan hjelpe oss med å bli mer bevisste og takknemlige mottakere.

Heia deg!

Det er viktig å anerkjenne at omsorg for seg selv ikke er en egoistisk handling, men en nødvendig del av å opprettholde sin egen helse og balanse.

Å ta vare på seg selv handler ikke bare om fysisk helse, men også om å være bevisst på våre egne behov, grenser og velvære. Dette kan inkludere å gi oss selv tillatelse til å ta pauser, sette realistiske forventninger og praktisere positiv selvsnakk.

Å innse at vi er vår egen beste venn, at vi fortjener respekt og kjærlighet fra oss selv, er fundamentalt for vårt generelle velvære. Vi kan ikke effektivt gi til andre uten først å ta vare på  og støtte oss selv. 

Så hva med å starte dagen i morgen med et stort smil til deg selv i speilet – for å minne deg på at du også er en verdig mottaker av omsorg og anerkjennelse, ikke minst fra deg selv!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Rådet for psykisk helse

Kurset Hverdagsglede er utviklet av Rådet for psykisk helse, og Skolerom er stolt av samarbeidet som gir oss mulighet til å videreformidle innholdet på våre flater. Alle rettigheter er klarert.

Foto: Adobe Stock