Læreplantilkobling

Fag

Kroppsøving

Historie

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Jorda og livet på jorda
 • Uteaktivitetar og naturferdsel
 • Bevegelse og kroppsleg læring
 • Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Kroppsøving
 • forstå og praktisere turreglar og bruke klede etter vêr og forhold i naturen
4. trinn
Kroppsøving
 • øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen
4. trinn
Naturfag
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
7. trinn
Kroppsøving
 • vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn
7. trinn
Kroppsøving
 • gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
7. trinn
Kroppsøving
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv
10. trinn
Kroppsøving
 • vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel
10. trinn
Kroppsøving
 • utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
10. trinn
Kroppsøving
 • gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre
VG2
Kroppsøving
 • planleggje og gjennomføre uteaktivitetar til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevingar
VG2
Kroppsøving
 • praktisere berekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet
VG3
Historie
 • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger
VG3
Kroppsøving
 • planleggje og gjennomføre uteaktivitetar og friluftsliv i nærområdet
Eirik Lyssand

Vi har mye å takke bålet for!

Vi har mye å
takke bålet for!

Ilden har vært avgjørende for oss mennesker så lenge vi har eksistert. Den har gitt oss lys og varme, beskyttelse mot rovdyr, måter å tilberede mat og lage redskaper på. På grunn av ilden har menneskene kunnet spise mer og bedre, bli flere og slå seg ned på nye steder.

av Eirik Lyssand

Hva snakket de om rundt bålet?

Vi kan bare forestille oss hva forfedrene våre snakket om i varmen fra leirbålet etter en lang dag med jakt og sanking. Kun med lyset fra bålet, og med lyden av knitrende flammer og ville dyr. En blåsvart himmel med millioner av stjerner. Kanskje fortalte de hverandre eventyr og historier om gudene sine. Kanskje snakket de om forelskelse og hvor lei de var av masete foreldre. Hvem vet?

Himmel full av stjerner og et leirbål

Kunsten å temme ild

I begynnelsen brukte mennesker ilden når den oppstod i naturen. Det kunne skje etter et lynnedslag eller et jordskjelv.

Akkurat når menneskene lærte å beherske ilden er vi ikke sikre på. Det finnes mange bevis på at tidlige mennesker behersket dette for 300 000–400 000 år siden. Men det er også funnet tegn på kontrollert bruk av ild for over 1,5 millioner år siden!

Og du kan jo tenke deg hvor mange high fives de fikk, de som klarte å lage ild først!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Fra bål til komfyr

Selv om det kan virke rart nå, så har mennesker for det meste bodd ute i naturen. Og da er det lett å skjønne at ild og varme klær har vært viktig. Spesielt for dem som har bodd her oppe i kalde nord.

Hus er en ganske moderne oppfinnelse for menneskeheten. Men også i hus har ild alltid vært vært helt sentralt. Ilden ble brukt til matlaging og varme. Elektrisiteten kom til Norge på 1870-tallet, og elektriske komfyrer kom på 1920-tallet. Kong Olav, faren til kong Harald, kunne derfor ikke steke boller i en elektrisk komfyr før han var 17 år!

Gammel dame tar baksten ut av ovnen

Det magiske bålet

Det er koselig med bål, men for oss moderne mennesker er ikke ilden like viktig som for forfedrene våre. Det er vel lite sannsynlig at du fyrer et bål før du legger deg for å holde rovdyr unna? Eller tenner på en fakkel for å få lys på rommet ditt?

Så selv om vi ikke er like avhengige av ilden i hverdagen vår, har det å sitte ved et bål helt spesiell innvirkning på oss.

 • Hjernen vår får en pause.
 • Vi slapper mer av.
 • Vi kan kjenne på positive følelser.
 • Kroppen og immunforsvaret vårt restitueres.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Vi har nemlig alle et steinaldermenneske i oss. Vi bor ikke i huler, men trives fortsatt godt rundt bålet. Godt bål!

Eirik Lyssand koser seg ved bålet

Artikkelserie skrevet av Eirik Lyssand for Skolerom.


Kilder:

Bilde- og videorettigheter: Øystein Jensen / Julian Stamsø-Møller / Getty Images / Nasjonalbiblioteket