Læreplantilkobling

Fag

Religion og etikk

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Teknologi
  • Jorda og livet på jorda
  • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
  • Kunne ta andres perspektiv
  • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

VG3
Religion og etikk
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
VG3
Religion og etikk
  • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
VG3
Religion og etikk
  • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
VG1 SF
Naturfag
  • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi
VG3 påbygging
Naturfag
  • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Vi kan endre DNA, men bør vi?

De teknologiske mulighetene er nå slik at vi kan endre på selve DNA-et i planter, dyr og mennesker. Er det positivt? Hvilke etiske problemstillinger kan dukke opp når det kommer til å gi levende skapninger nye egenskaper?

Et bionisk menneskefoster med streker og punkter som berører og møter hverandre.

DNA

Genene våre, eller DNA, er oppskriften på egenskaper hos alle levende skapninger og er arvematerialet vårt. Instrukser for hvordan cellene skal fungere, ligger inne i cellene i form av DNA. Det gjør dem unike. Der ligger alt fra øyenfarge til hudfarge, høyde, arvelige egenskaper eller sykdommer. Alle organismer har gener, fra virus til grantre, insekter og mennesker. Mutasjoner eller forandringer i gener kan skje naturlig. Nå finnes det teknologi som gjør det mulig å endre på gener på kunstig vis.

Blått DNA kromosom 3d

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!