Ten steps for engaging interviews

Some interviews make you feel inspired or happy, while others make you feel sad or angry. Listening to or reading interviews arouses different feelings, and you need to know how to interview someone in an interesting way to keep your listener engaged. 

The following tips will teach you how to make interesting interview questions.

Blokk og papir
Blokk og papir

1. Understand what you are producing

What is an interview? It includes one person (the interviewer) who asks the questions and another who answers them (the interviewee). The goal is to get as much interesting information as possible.  

Anyone reading, listening to, or watching the interview should get to know the person being interviewed well.

Ung kvinnelig journalist intervjuer en ung mann
Ung kvinnelig journalist intervjuer en ung mann

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!