The history of the Christmas tree

For many people, having a Christmas tree is a lovely Christmas tradition, but why did people start to bring a green tree into their homes?

Accessibility icon The history of the Christmas tree

The tree as an important symbol

Trees are an important symbol in many cultures. Yggdrasil is a tree from Norse mythology. This tree symbolises life during the winter.

Hender som holder et spirende furutre ute i naturen
Hender som holder et spirende furutre ute i naturen

Green plants become an important decoration

The Vikings decorated with different evergreen trees and bushes at Christmas. They thought that the plants protected them against ghosts and evil spirits. The Vikings thought that supernatural beings lived inside the trees and took the plants inside so that they wouldn’t freeze in the winter.

Julekrans lagt på en tre bakgrunn
Julekrans lagt på en tre bakgrunn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!