What is war?

 «War is a conflict between political groups involving hostilities of considerable duration and magnitude».

britannica.com

Ability and willingness for war

Being able to fight for what you believe in is deeply rooted in humans. How people fight has changed a lot through history because of the development of technology, population growth, and the lack of resources.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!