Hva er en krig?

«Grupper av mennesker som bruker våpen for å skade eller drepe motparten 

Evne og vilje til krig 

Mange mennesker både kan og vil slåss. Måten man har slåss på har forandret seg mye gjennom historien. Ikke minst på grunn av utvikling av nye og bedre våpen. 

En væpnet konflikt

En væpnet konflikt er noe mer enn å bare være uenig. I en slik konflikt brukes våpen, og det kan ta lang tid før konflikten løser seg. 

Alle mennesker har rett til å leve trygt og godt i sitt eget land. Er det noen som truer denne tryggheten, kan det bli en konflikt eller krig.  

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kain og Abel

Kain og Abel

I litteraturen finner vi historiens første drap. Det var ikke krig, men to brødre som hadde en konflikt seg imellom. Fortellingen om Kain og Abel finner vi i Første Mosebok. 

Kain var den eldste broren, og han var bonde. Abel var sauegjeter. Begge bar fram gaver til Gud, for å vise sin takknemlighet. Historien forteller at Gud ble mer glad for gaven til Abel. Da ble Kain sjalu på broren, og slo ham i hjel. 

Hva kan vi lære av denne fortellingen? Det kan oppstå konflikter i nær familie. Vår oppgave er å løse den konflikten best mulig for alle – uten vold. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Papirbakgrunn 8

Krig i oldtiden

Jordbruket ble funnet opp for flere tusen år siden. Da kunne folk produsere mer mat, og befolkningen vokste. Noen produserte mer enn andre, og fikk stor makt. For å forsvare seg mot fiender, var det noen som ble trent opp til å være krigere.

Krutt og kanoner

På 1500-tallet begynte man å krige med krutt og kanoner. Krigene gjorde større skade enn før på byer og mennesker. Senere utviklet både våpen og uniformer seg. Det ble viktig å ha bedre våpen, og flere gode soldater enn fienden.  

Dette klippet fra filmen «War Horse» inneholder sterke scener og har aldersgrense 11 år.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvorfor blir det krig?

Ofte starter krig mellom to land på grunn av vann, olje, religion eller ønske om større makt. Andre ganger kan det oppstå borgerkrig hvis folk er misfornøyd med måten landet styres på. 

De som kriger vil som regel være uenige om hva krigen egentlig handler om. Det er vanskelig å vite hvorfor det oppstår krig. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvorfor?

Den amerikanske borgerkrigen: USA er delt inn i mange stater. På 1800-tallet var statene uenige om to ting: Noen ønsket å løsrive seg fra USA, og være et eget land i stedet. Mange stater i nord ønsket å fjerne slaveri. Sørstatene var avhengige av slaver for å drive gårdene sine.  

Etter at Abraham Lincoln ble president i 1860, meldte flere av de sørlige statene seg ut av unionen USA. Dette kunne ikke presidenten tillate, og da ble det borgerkrig. Lincoln og statene i nord ville også gjøre slutt på slaveriet i sør. Dette kunne ikke gårdeierne i sør gå med på. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Abraham Lincoln under borgerkrigen

Hvorfor?

Israel og Palestina: Konflikten mellom Israel og Palestina kalles ofte Midtøsten-konflikten. I 1948 ble landet Palestina delt i to fordi jødene skulle få sitt eget land – Israel.

Mange jøder ble arrestert og drept under 2. verdenskrig. Etter krigen fikk jødene sitt eget land, blant annet som erstatning for dette 

Palestinerne som bodde i området ble tvangsflyttet, og det oppstod væpnet konflikt. FN har prøvd å dele området mellom de to folkeslagene, men det har vært en vanskelig konflikt i mange år. I 2021 har det blitt verre igjen, og ingen vet hvordan dette vil fortsette.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Gutt på Gazastripen
Gazastripen
Gazastripen

Barn om krig

Selv små barn vet hva slåssing, våpen og skyting handler om. De lærer det gjennom dataspill og filmer. Barn kan ikke forstå hvor alvorlig en krig er, men likevel er de ikke store før de leker krig. Det kan begynne allerede før de starter i barnehagen. Men hva vet egentlig barn om krig? 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Fredelige løsninger

Krig handler som regel om å gjøre motstanderen forsvarsløsKonflikter og krig vil sannsynligvis aldri ta slutt. Men vi må aldri gi opp kampen for fred. 

Nobels fredspris

Det er mange som jobber med fredelige løsninger, og Alfred Nobel ønsket å hedre disse med en fredspris. Siden 1895 har Nobels fredspris blitt delt ut. Det er en av de viktigste prisene som deles ut i verden.

Kilder:

 • Høiback, HaraldKrigskunstens historie – Fra 1500 til i dag.
  Cappelen Damm AS (2014)
 • Høiback, Harald; Cooper, Camilla Guldahl: krig i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. desember 2020fra https://snl.no/krig
 • Steen, Tone: Sparta i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. desember 2020 fra https://snl.no/Sparta
 • Arntzen, Jon Gunnar; Mæhlum, Lars: Nobelprisen i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. desember 2020 fra https://snl.no/Nobelprisen
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Bundesarchiv (CC-BY-SA 3.0) 
  8. NARA
  9. Hosny Salah (Pixabay)
  10. NRK Skole
  11. Getty Images / Røde Kors – YouTube
  12. Pete Souza (The White House)