Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Kommunikasjon
 • Språklæring
 • Møte med engelskspråklige tekster

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
VG1 SF
Engelsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
VG1 SF
Engelsk
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk
VG1 SF
Engelsk
 • skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, diskuterer, begrunner og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • lese, analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur
VG1 SF
Engelsk
 • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
VG1 YF
Engelsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
VG1 YF
Engelsk
 • skape yrkesrelevante tekster med struktur og sammenheng som beskriver og dokumenterer eget arbeid tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk
VG1 YF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er
VG1 YF
Engelsk
 • lese og sammenfatte faglig innhold fra engelskspråklig dokumentasjon

Writing in your own words

Have you ever been given an assignment at school with instructions saying “write in your own words”? What does that mean and why do you have to do it?

Accessibility icon Writing in your own words

Writing in your own words

What does writing in your own words mean? We are going to take a closer look at that.

Ung jente sitter på senga med en notatblokk i fanget og tenker med en blyant i munnen.

Show your understanding

To write in your own words means that you show understanding of what you read or listened to. You need to phrase your sentence very differently from the original, not just change the order or some words.

Your version of the information is crucial to add to your text. It is not enough to just rearrange words and sentences.

When you write in your own words, you show understanding. When you use your own words, you also make better sense of what you read.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt sitter på en stabel med bøker og tegner på en vegg samtidig som han ser på sin laptop.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!