Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Tekst i kontekst

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Norsk
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
VG1 SF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG2 YF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG2 YF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon
VG3 påbygging
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 påbygging
Norsk
 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk
VG3 SF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 SF
Norsk
 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk

Skrive med egne ord

Kanskje har du opplevd å få oppgaver hvor du skal skrive "med egne ord"? Men hva betyr det egentlig, og hvorfor skal du det? Hva er poenget, liksom?

Accessibility icon Skrive med egne ord

Skrive med egne ord

Skrive «med egne ord». Har du fått det som skoleoppgave og ikke forstått hva det betyr? Hva er poenget med å gjøre det, liksom?

Ung jente sitter på senga med en notatblokk i fanget og tenker med en blyant i munnen.

Du skal vise at du forstår fagstoffet

Når du skriver med egne ord, skal du ikke bare gjengi ordrett eller bytte om på setninger eller ord. Du skal forklare det du har lest og hørt.

Når du skriver med egne ord, skal du tolke innholdet til andres tekster på din måte. Du bruker dine ord og din måte å bygge opp setninger på. På den måten viser du din forståelse og dine ferdigheter.

Med egne ord blir fagstoffet «ditt eget». Dette letter lærerens vurdering av kunnskapen din. Det hjelper deg til å utvikle deg videre. Du kan lettere se din egen progresjon over tid og gi inspirasjon til videre utvikling. Det letter lesingen til prøver og eksamen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt sitter på en stabel med bøker og tegner på en vegg samtidig som han ser på sin laptop.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!