Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Kommunikasjon
 • Språklæring
 • Møte med engelskspråklige tekster

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
VG1 SF
Engelsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
VG1 SF
Engelsk
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk
VG1 SF
Engelsk
 • skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, diskuterer, begrunner og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • lese, analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur
VG1 SF
Engelsk
 • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
VG1 YF
Engelsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
VG1 YF
Engelsk
 • skape yrkesrelevante tekster med struktur og sammenheng som beskriver og dokumenterer eget arbeid tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk
VG1 YF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er
VG1 YF
Engelsk
 • lese og sammenfatte faglig innhold fra engelskspråklig dokumentasjon

Writing in your own words

Have you ever been given an assignment at school with instructions saying “write in your own words”? What does that mean and why do you have to do it?

Accessibility icon Writing in your own words

Writing in your own words

Have you ever been given a task at school with instructions saying “write in your own words”? What does that mean and why do you have to do this?

Ung jente sitter på senga med en notatblokk i fanget og tenker med en blyant i munnen.

Show your understanding

When you are asked to write in your own words, your teacher wants you to show your comprehension (understanding) of the material that you have listened to or read. This means that you cannot just repeat the information word for word, but you also have to do more than just change the word order and the order of the sentences.

As well as playing around with the vocabulary and sentence structure when writing, you will also have to add your version of the information. This is writing in your own words.

When you write in your own words, you show that you have understood the material and demonstrate the skills you have learned. Also, putting information in your own words will help you make better sense of what you have read.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt sitter på en stabel med bøker og tegner på en vegg samtidig som han ser på sin laptop.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!