Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Tekst i kontekst

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Norsk
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
VG1 SF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG2 YF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG2 YF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon
VG3 påbygging
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 påbygging
Norsk
 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk
VG3 SF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 SF
Norsk
 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk

Skrive med eigne ord

Kanskje har du opplevd å få oppgåver der du skal skrive "med eigne ord"? Men kva betyr det eigentleg, og kvifor skal du det? Kva er poenget, liksom?

Accessibility icon Skrive med eigne ord

Skrive med eigne ord

Har du fått ei skuleoppgåve der du skal skrive “med eigne ord”? Kva betyr eigentleg det? Kva er poenget med å gjere det, liksom

Ung jente sitter på senga med en notatblokk i fanget og tenker med en blyant i munnen.

Du skal vise at du forstår fagstoffet

Å skrive med eigne ord betyr å forklare korleis du forstår det du har lese eller høyrt. Ikkje berre gjengi det ordrett. Det er ikkje nok å berre endre rekkefølgje på ord eller byte om litt på setningane.

Å skrive med eigne ord betyr at du skriv om andre sine tekstar. Du tolkar innhaldet på din måte, og brukar kanskje andre ord og måtar å byggje opp setningar på. Når du «skriv med eigne ord», viser du forståinga di og ferdigheitene dine.

Når du viser kunnskapen slik, kan læraren lettare gi deg vurdering og hjelpe deg med vidare utvikling. Det støttar deg til å sjå eigen progresjon, og korleis du har utvikla kunnskap og ferdigheiter over tid. Du gjer fagstoffet til “ditt eige” når du skriv med eigne ord. Då kan det vere lettare å førebu seg til prøver og eksamen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt sitter på en stabel med bøker og tegner på en vegg samtidig som han ser på sin laptop.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!