Meiđän kaunis mailma – Eurooppa

Meiđän mailmassa oon lukemattomiita uniikkiita, mystissii ja kaunhiita paikkoi. Luonto oon formanu meiđän maisemaa ympärillämä miljuuniitten vuossiin aikana ja met ihmiset olema kans kaunistelheet maisemaa loistaavalla arkitektuurilla ja kaunhiila taiđettöilä.

Tässä artikkelissa näytämä esimerkkiitä Euroopasta. Tässä saat opastuut seittemheen erityisheen paikkhaan Euroopassa.

Foss i Plitvice Lakes, Kroatia

1. Neuschwansteinin linna | Tyskä

Neuschwansteinin linna Bayernissa, Tyskässä, oon torniin, kiertämätrappuin ja klasimaalausten labyrintti. Tämä oli yksi Walt Disneyn eventyyrilinnan huomattavviimista inspirasuunilähtheistä. Päivastoin ko Disney-versuuni, Neuschwanstein oon 100-prosenttisen tođelinen, ja sie saatat tutkiit sen ylenmääräissii lommii ja saalii, justhiin ko olisit Tuhkapotti itte.

Bayernin kuningas Ludvig II kehäytti Neuschwansteinin hiljain 1800-luvula. Häntä käskethiin satukuninkhaaksi sillä hän eli fantasiimailmassa, rakasti ritarimuisteluksii ja halus rakenttaat eventyyrisen ritarilinnan. 

Linna sijaittee jyrkälä harjula Alppiin juurela ja sieltä saapi näkymän idylisele järvele. Oon helppo ymmärttäät miksi hän valitti tämän paikan ittensä unistuslinnale.

Valitettavasti kuningas ei koskhaan ennättänny nähđä linnaa täysin valmhiiksi rakenettuna. Hän oli käyttäny aivan liikkaa rahhaa usheitten linnoin rakentamisheen ja hänen poistethiin kuninkhaan virasta.

Hiljemin hänet ja hänen lääkärin löyđethiin hukkunheena. Jokku väitethään ette kyset oli ittemurhasta, toiset murhasta.

Neuschwansteinin aukaisthiin publikumile nette linnan valmhiiksi rakentamisheen saatais rahhaa. Nykyjään linna oon fantastinen muisto kuninkhaasta.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Neuschwanstein slott i Tyskland
Neuschwanstein slott i Tyskland

2. Giant’s Causeway | Pohjais-Irlanti

Se saattaa tunttuut siltä ko aika olis olestunnu ko seissoo yhđelä Giant’s Causewayn kolmesta vulkaanisesta kivisestä kalliosta.

Kivet oon jäättynheet täyđelisiksi kuuđenkanttisiksi pylvhäiksi miltä oon hieno näkymä kohti Skotlanttii.

Pohjais-Irlanin suuriin nähtävyys oon täynä mystikkii. 

Legendan jälkhiin kemppi Finn mac Cumaill rakensi Causewayn. Se viskatteli kivvii vetheen ette rakenttaat sillan, niin ette Skotlanin kemppi, Bennandonner, pääsis tappelemhaan duellissa hänen kans.

Tođelisuus ei kuiten ole yhtä jännittäävää. Kiviformaukset oon 60 miljuunaa vuotta vanhaa laavaa mikä oon kovettunnu yli 40 000 yhtheen liitynheeksi basalttipylvhääksi.

Se oon helppoo ymmärttäät miksi Giant’s Causeway kuuluu UNESCOn mailmanperintölisthaan. Se oon Pohjais-Irlanin ainua attraksuuni minkä oon kirjattu listhaan. Paikan geoloogisuus oon arvokas oon ja sitä piđethään suuressa arvossa tietheen ja taitheen mailmassa.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Giant's Causeway i Nord-Irland
Giant's Causeway i Nord-Irland

3. Alhambra | Spania

Andalusialaisessa Granadan kaupungissa oon suuri fästinki nimeltä Alhambra. Kaupungissa oon ko instagrammii varten tehtyi tarhaita, geomeetrissii kaarikangii ja loistaaviita sinissii truiskulähtheitä mikä tekkee kaupungista yhđen Euroopan kaunhiimista islamilaisen taitheen ja arkitektuurin helmistä.

Alhambrassa ei ole vain yksi linna, siinä oon peräti kolme.

Alhambra oli alun alkkain roomalainen fästinki minkä maurilainen Nasrid-dynastii hiljemin rakensi uuđesti. Heilä oon juuret tääpälisessä Saudi-Arabiassa. 1100-luvun Grananadan hallitiija Muhammad I huomas potentiaalin vanhoissa fästingiissä ja rakensi net uuđesti niin ette niiltä sai näkymän kaupungin yli.

Katooliset kuninkhaat ja tronningit rakenethiin omat linnat alale sen jälkhiin ko Spania jälleen kääntyi kristinuskhoon taas vuona 1492.

Het haluthiin jättäät syrjhään sen mitä nasuunin varhemat musliimilaiset hallittiijat olthiin rakentanheet. Karl V:n linnan rakenethiin perintheisheen renesansityylhiin ja se erottuu selvästi Nasrid-dynastiin rakenusten joukosta.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

4. Bled-järvi | Slovenia

Bled-järvi oon matkaamakuvanottaajan unistama sen kaunhiin sinisen veđen ja idylisten ympäristöitten tähđen. Järvi sijaittee juliaanisilla Alpiissa Slovenian vestapohjaisessa, likelä Bledin kyllää.

Tämän idylisen paikan ympäröitteevät vaarat ja mettät, ja korkkeela järven yläpuolela, sen pohjaispuolela, sijaittee keskiaikhainen Bledin linna. Tämä tekkee ympäristön vielä mahtaavamaksi.

Kaiken tämän kaunheuđen keskikohta oon saari mikä leppää järven keskelä. Saarela oon muutama rakenus, mutta päärakenus oon pyhhiinvajeltajiitten kirkko mikä oon Neittyt Marian taivhaasseenottamisele.

Kirkon rakenethiin 1600-luvula ja siinä oon 52 meetterii korkkee torni ja 99 barokkotyylistä porrasaskeletta mikkä nousseevat veđen viereltä.

Jos sie halluut erilaisen näkymän mailmantunnetulle järvele, se sie saatat lähteet mukale Bledin linnhaan. Sieltä saapi fantastisen näkymän järvele, saarile ja ympäröitteeville vaaranlajile.

Linna oon 1100-luvulta ja sen arkitektuuri oon häikäisseevä. Linnan sisälä oon maalausten ja mööpeliitten museumikokhoonpano keskiaijalta. Sie saatat kans opetella kirjoin pränttäämistä linnan omassa painossa.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Bledsjøen i Slovenia
Bledsjøen i Slovenia

5. Meteora | Kreikka

Kreikan tunnethaan sen runshaasta määrästä klosteriita, kirkkoi ja muita uskonollissii paikkoi mikkä ushein oon rakenettu vaaranlajile minkä tykö oon vaikkee päästä ja kivisille holmiile merheen.

Mutta ei yksikhään näistä pane kävviijää kojetuksele yhä kovasti ko Meteoran klosterit. Net oon ko taivhainen kaupunki missä kuusi klosterii oon takertunheina kallionseinhään.

Uskonolliset ihmiset, muun myötä munkit, nunnat ja jopa eremiitit, oon asunheet tässä syrjäisessä osassa Kreikkaa kristinuskon alusta asti.

Tyrkin hyökkäyksen uhka pakoitti siirtymhään ylös vaaroile, ja rakenukset rakenethiin horjuuville kivipylvhäile tahi korkkeitten kallioitten reunoile. Piti käyttäät tikkapuita ette päästä klosterhiin.

Meteoran vaaroila oli laajimilhaan 24 eri uskonollista asumapaikkaa. Tääpänä niitä oon ennää jäljelä vain kuusi. Kaikki kuusi oon avvoin publikumile, vaikka niissä assuu vielä muutama munkki ja nunna. 

Täälä sie saatat tutkiit ikivanhoi freskoi eli seinämaalauksii mikkä vieläki loistaavat valon ossuissa niihin, vaivaloisesti maalattui kapelliita ja hyvin hoiđettui tarhaita.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Meteora i Hellas
Meteora i Hellas

6. Plitviče-järvet | Kroatia

Miksi opastuut tyhä yhtheen järvheen ko saattaa käväistä kuuđelatoista? Mahtaavat puttoukset yhđistäävät Kroatian Plitviče-järvet yhtheen. Sie saatat kävelä järviin yli puusilloila mikkä kulkkeevat pitkin ja poikin järviin yli, tavustanna smaragdinvihrinen vesi mikä oon formanu maisemaa tuhanssiitten vuossiin aijan.

Järvet oon osa pitkää jokkee mikä virttaa vaaroin Mala Kapelan ja Plješivican välissä. Aijan myöđen joki oon jakkaintunnu. Järven korkkee kalkkisisälys anttaa järvile niitten karakteristisen ja vaaleevihrisen färin.

Veđessä olleevat bakteerit auttaavat kalkkii painumhaan pääletysten pohjale. Siitä tullee luonoliset pađot mistä jokku haamustuthiin jo 200 miljuunaa vuotta aikkaa. Vesiset kaskaadit haamustaavat ja muuttaavat jovenpohjan puttousten ja järviin systeemiksi mikä muuttuu koko aijan.

Tämän uskomattoman geologiin täh​​đen Plitviče-järvet saathiin UNESCO:n mailmanperintöstatuksen vuona 1979, ja se oon yhä Kroatian populääriin turistinähtävyys.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Plitvice i Kroatia
Plitvice i Kroatia

7. Stonehenge | Iso-Britannia

Stonehenge oon yksi Iso-Britannian tunnetuimista maamerkiistä, eikä kukhaan tieđä aivan varmasti kunka tämä paikka oon syntyny.

Kivet oon seisheet paikoilansa vähhiinthään 3500 vuotta, ja juuri niitten ikä oon osasyynä siihen miksi net oon niin jännittäävät turistiitten mielestä. Kivviin ympärillä oon mystisyyttä mikä saapi tunhanet turistit matkustamhaan paikan pääle joka vuosi.

Lähtheet:

 • 101 steder du må oppleve (før du dør) (2020)
  Orage Forlag AS

Kuvat ja videot:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images