Näin varmistamma, ette juomavesi riittää

Veđen puutet saattaa johtaat taistelhuin vesiresursiista. Kunka saatama kuluttaat vähemän vettä niin ette turvata mailmanrauhan ja samassa suojela meiđän planeettii?

Accessibility icon Näin varmistamma, ette juomavesi riittää

Met tarvittemma puhđasta vettä

Sie saatat pärjätä ilman ruvatta usheita päivii, mutta ilman veđettä kuolet koko noppeesti. Siksi vesi oon upottoman tärkkeetä.

Nyt se alkkaa olemhaan liijan vähän puhđasta vettä mailmassa koska jokhainen meistä kuluttaa enämen vettä.

Liijan korkkee veđenkulutus

Suuriinta ossaa veđestä ei piđetä juomisheen, sen sijhaan sitä piđethään pelttoin kastelemisheen.

Tavalinen ihminen pittää nuoin 180 liitterii vettä päivässä. Yli puolet tästä mennee hyysikän viruttamisheen, dyssäämisheen ja vaatetpeshoon.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!