Näin varmistamma, ette juomavesi riittää

Veđen puutet saattaa johtaat taistelhuin vesiresursiista. Kunka saatama kuluttaat vähemän vettä niin ette turvata mailmanrauhan ja samassa suojela meiđän planeettii?

Accessibility icon Näin varmistamma, ette juomavesi riittää

Met tarvittemma puhđasta vettä

Ihminen saattaa pärjätä ilman ruvatta jopa usheemppaa päivää, mutta jos tämä ei saa vettä ja hänestä tullee kuivunu, se noppeesti kuolee. Siksi vesi oon meiđän tärkkein resursi. Mutta veđen määrä mailmassa alkkaa olemhaan vähissä mikä johtuu sekä kliimamuutoksista ette siitä meistä jokhainen kuluttaa yhä suuremppii määrii vettä samassa ko ihmisten väkiluku maapallola kassuu.

Liijan korkkee veđenkulutus

Suuriin osa veđestä mennee kastelemisheen tahi muihin huushollinkhiin liittyyvhiin tarkoitukshiin, eli sitä ei piđetä juomisheen. Maanpruuki oon itte assiissa eđesvastauksellinen 70 prosentista mailman veđenkulutuksesta. Keski-iđästä ja Pohjais-Aafrikasta löyttyy vain 1,4 prosenttii mailman saivovesiresursiista, mutta 6,3 prosenttii mailman väjestöstä assuu alala.

Tavalinen persoona käyttää nuoin 180 liitterii vettä päivässä. Tästä 60 prosenttii mennee hyysikän viruttamisheen, dyssäämisheen, vaatetpeshoon jnp., 30 prosenttii mennee tarhaan kastelemisheen ja 10 prosenttii mennee hukkhaan vuottoin takia.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!