Opastu toishiin paremin

Tunnet siitä ette met tunnema toissii ihmissii ja siitä ette met emmä ole yksin oon tärkkeetä meile jokhaiselle. Mutta miksi se oon näin? Ja kunka saatama opastuut paremin meiđän ympärillä olleevhiin ihmishiin? Silloin kannattaa olla seppä kysymhään kysymyksii!

Accessibility icon Opastu toishiin paremin

Toishiin ihmishiin opastuminen oon …

itte assiissa elämäntärkkeetä meile ihmisille.

Tiesitkö ette sie aloit sittoontumhaan sinun likheissiimphiin omhaishiin jo vastasyntynheenä? Ensin sinun vanhiimhiin, sen jälkhiin piian sisarukshiin, isovanhiimhiin ja hiljemin ystävhiin, klassikaverhiin ja opettaajhiin.

Se ette sie tunnet jonku toisen hyvin ja tunnet, ettet ole yksin oon tärkkeetä sinule ja varmasti kaikile muileki. Mutta miksi se oon näin? Ja kunka saatat opastuut paremin niihin ihmishiin kekkä oon sinun ympärillä? Tässä tullee pari tipsii siitä.

Mor går tur ved en elv på fjellet med baby i bæresele på magen.
Mor går tur ved en elv på fjellet med baby i bæresele på magen.

Tutkittuu tiettoo

Norjassa tutkithaan joka vuosi sitä mikä saapi meiđät norjalaiset voimhaan hyvin. Listan ykköspaikala oon aina hyvät ihmissuhtheet.

Tutkimus osoittaa ette likheinen kontakti muitten ihmisten kans tekkee meistä onnelisemppii. Tämä johtuu siitä ette aivot vaphauttaavat hormooniita seretoniini ja dopamiini silloin ko met kojema jotaki positiivista. Tämä tuopi kropale iloisen ja rauhalisen olon.

Ko sinun ystävät ja peret tuntteevat sinun hyvin, se saattaa tuođa tärkkeen turvalisuuđen tuntheen. Se oon kansa erittäinki hyvä tiettäät ette sinula oon paikkoi missä saatat jakkaat ajatuksii, tuntheita ja kokemuksii toisten kans ilman pölöttä hylkkäämisestä.

Hyvät suhtheet saattaavat vaikuttaat sinun ittetunthoon kans. Net saattaavat auttaat sinnuu ymmärtämhään itteesti paremin sillä ko identiteetti rakenttuut kans sinun likheisten ihmisten vahvistuksen kautta.

Tutkimukset osoittaavat kans ette jos jouđut hankalhaan tilantheesseen ja saat siinä kuurttoo omhaisiltasti, niin sie selviit paremin verrattunna heihin kekkä ei saa sammaa kuurttoo.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To par hender holder et rødt hjerte sammen.
To par hender holder et rødt hjerte sammen.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!