Sukupuolirollit

Miksi pojat ja tyttäret tieraavat erilaisila värkyilä? Miksi tyttäret pärjäävät paremin koulussa? Miksi majoriteetti tervheyđenhuoltoalala oon vaimoi?

Accessibility icon Sukupuolirollit

Mitä sukupuolirollit oon?

Ihmetteletkö sie miksi pojat ja tyttäret saavat erilaissii värkkyi? Miksi tyttärille koulunkäynti oon helpomppaa ko pojile? Tahi ihmetteletkö sie miksi sairashuonheitten työntekkiijöitten majoriteetti oon vaimoi?

Usheet tutkiijat ihmettelleevät kans näitä kysymyksii.

Gutt med rosa t-skjorte

Biolooginen ja sosiaalinen sukupuoli

Bioloogisen ja sosiaalisen sukupuolen välilä oon ero.

Biolooginen sukupuoli tarkoittaa ette pojila ja tyttärillä oon erilaiset kropit. Sosiaalinen sukupuoli tarkoittaa ette peret ja ystävät kohteleevat meitä eri laihiin.

Sukupuolirollit saattaavat vaihetella kulttuurista toisheen. Sukupuolirollit oon kans muuttunheet paljon viimisten 40 vuođen aikana.

En ung jente blir opplært av en faglært
En ung jente blir opplært av en faglært

Syntyny vain kasunu semmoiseksi

Jokku sukupuolirollit oon bioloogiset, eli met olema syntynheet semmoisiksi.

Samfynni taas luopi muita sosiaalissii sukupuolirollii, eli met olema kasunheet vissinlaisiksi.

Usheimat miehet oon fyysisesti väkkeevämmät ja piian kans aggressiivisemmat ko vaimot. Siksi väkkeevä mies jolla oon pitkät käđet saattaa kanttaat painaaviita loovii ittensä vaimon puolesta.

Tutkimus osoittaa ette miehet valitteevat vaimot kekkä oon itteensä nuoremat käärestiksi tahi vaimoksi.

Tämän saatethaan selittäät evolusuuniteoriila eli biologiila. Miehet valitteeva nuoren ja hetelmällisen vaimon sen takia ette vieđä suvun etheenkäsin ja olla varma ette saapi paljon lapsii.

Tutkimus osoittaa ette pojila ja tyttärillä oon erilaissii interessiitä. Net tykkäävät erilaisista färiistä ja ammatiista. Het käyttäävät kans ittensä eri laihiin.

Tämän vanhiimet ja muut ihmiset heiđän ympärillä oon opettanheet heile. Met ođotamma ette pojat tykkäävät poikavärkyistä ja poikafäriistä, ja ette tyttäret tytärvärkyistä ja tytärfäriistä.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et par som pakker ned i esker
Et par som pakker ned i esker

Sukupuolirollit lastentarhaassa

Tutkiijat oon havainheet ette lastentarhaan työteliijät kohteleevat poikkii ja tyttärii eri laihiin. Het ođottaavat ette pojat oon fyysiset ja aktiiviset ko het tieraavat. Tyttäret pittäävät olla sepät ja rauhaliset ko het tieraavat.

Meiđän kielelä oon valttaa mitä sukupuolirollhiin tullee. Tyttärille saatama sannoot “kuinka kaunis ja söötti sie olet”. Pojile sanoma ushein “ai, mikä töffi poika”.

Lastentarhaan työteliijät saattaavat anttaat lapsile tyypilissii poikavärkkyi ja tytärvärkkyi, tahi tyypilissii poikavaattheita ja tytärvaattheita.

Nämät assiit haamustaavat lasten identiteettii. Ko pojat tykkäävät roosasta ja tyttäret sinisestä, heitä piđethään erilaisina.

Se oon tärkkeetä muistaat ette kaikki oon erilaiset ja ette met häyđymä kunnioittaat sitä. Met saatama valita mistä tykkäämä ja kuka met halluuma olla riippumatta siitä, olemako poika vain tytär.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et barn som har te selskap med lekene hennes
Et barn som har te selskap med lekene hennes

Miksi pojat ja tyttäret tekkeevät niin erilaissii valinttoi?

Korkkeekoulauksessa oon enämen tyttärii ko poikkii. Oon kans tavalista ette pojila ja tyttärillä oon erilaiset ammatit. Pojat valitteevat tyypilisesti ammattiita ko nikkari ja taksikuljettaaja. Tyttäret valitteevat tyypilisesti ammatiita ko sairhaanhoittaaja ja lasthentarhaanopettaaja.

Miksi pojat ja tyttäret valitteevat niin erilaissii ammattiita?

Yksi syy oon se ette tyttäret kypsyyvä varhemin ko pojat. Siksi tyttäret oon sepemät koulussa ko pojat.

Samfynnin sukupuolirollile ja sukupuolieroile oon usheita selityksii. Oonko syyt bioloogissii tahi sosiaalissii? Olemako syntynheet erilaisina vain muutumako erilaisiksi?

Mitä mieltä sie olet?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brannmenn på jobb
Brannmenn på jobb

Lähtheet:

 • Teigen, Karl Halvor; Svartdal, Frodekjønnsrolle Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 24. august 2020 fra https://snl.no/kjonnsrolle

Kuvat ja video:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. BBC Stories Youtube
  6. Getty Images