Hva er kjønnsroller?

Har du lurt på hvorfor gutter og jenter får ulike leker? Hvorfor jenter noen ganger gjør det bedre på skolen enn gutter? Lurer du på hvorfor det er flest kvinner som jobber i helsesektoren? Dette er spørsmål mange forskere også lurer på.

Gutt med rosa t-skjorte

Biologisk og sosialt kjønn

Vi skiller mellom «biologisk» og «sosialt» kjønn. Med biologisk kjønn menes det at kroppene våre er forskjellige. Med sosialt kjønn menes det at forventingene som samfunnet stiller, er forskjellige. Barn blir sosialisert av samfunnet på forskjellige måter.

På engelsk bruker vi begrepene «sex» (biologisk) og «gender» (identitet). Synet på kjønnsroller kan variere fra kultur til kultur. Kjønnsroller har også endret seg mye de siste 40 årene.

En ung jente blir opplært av en faglært

Født sånn eller blitt sånn?

Noen former for kjønnsroller er biologiske. Noen former for kjønnsroller er skapt av forventninger fra samfunnet man lever i.

Biologiske forskjeller viser at menn er fysisk sterkere og mer aggressive enn kvinner. Derfor vil en sterk mann med lange armer tilby seg å bære de tyngste eskene for kona si.

Forskning viser at eldre menn foretrekker yngre kvinner når de velger partner. Dette kan forklares med evolusjonsteori –  hvordan føre genene videre og overleve.

Forskning viser at man forventer forskjellig oppførsel hos gutter og jenter. Og at gutter og jenter har forskjellige interesser. De liker forskjellige farger og yrker. Gutter og jenter har forskjellige måter å være på.

Disse påstandene ser på hvordan barn blir påvirket av miljøet rundt seg når de vokser opp. Hvordan blir barn sosialisert av samfunnet de lever i?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et par som pakker ned i esker

Kjønnsroller i barnehagen

Forskere har observert at barnehageansatte ofte forventer at gutter skal være fysiske og aktive når de leker. Samtidig forventer de at jenter skal være stille, flinke og rolige. Forskerne viser hvordan språket påvirker oss når det gjelder forventninger til kjønnsroller.

Barnehageansatte kommer med forskjellige kommentarer til gutter og jenter. Når de kommer med en ny leke til en jente sier de kanskje «så pen og søt du er». Til gutter kan de si «å, for en tøffing».

Gutter og jenter får forskjellige leker og klær i barnehagen. De voksne gir barna typiske «gutte- og jenteleker».

«Et eksempel på dette var når en jente i barnehagen, som til vanlig brukte typiske «gutteklær», plutselig kom i en rosa kjole. Da fikk hun kommentarer fra personalet om hvor søt og pen hun var i kjolen.» (Stand, 2017)

Denne oppførselen fra de voksne er med på å forme barnas bilde av seg selv, sin identitet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et barn som har te selskap med lekene hennes

Hvorfor velger gutter og jenter så ulikt?

Visste du at 6 av 10 studenter ved universiteter og høyskoler er jenter? I Norge er det fortsatt vanlig at gutter og jenter velger typiske kjønnstradisjonelle yrker. Hvorfor er det slik? Forskere mener at en av grunnene er forventningene gutter og jenter får fra familie, skole og media. En annen påstand er at jenter blir raskere modne enn gutter. Derfor er jenter også bedre forberedt på teoretiske utdanninger.

Kjønnsroller og kjønnsforskjeller i samfunnet har mange forklaringer. Men kommer forskjellene av biologiske grunner eller sosiale grunner? Er vi født slik, eller blir vi slik?

Hva tenker du?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brannmenn på jobb

Kilder:

 • Teigen, Karl Halvor; Svartdal, Frodekjønnsrolle Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 24. august 2020 fra https://snl.no/kjonnsrolle

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. BBC Stories Youtube
  6. Getty Images