Sukupuolirollit

Miksi pojat ja tyttäret tieraavat erilaisila värkyilä? Miksi tyttäret pärjäävät paremin koulussa? Miksi majoriteetti tervheyđenhuoltoalala oon vaimoi?

Accessibility icon Sukupuolirollit

Mitä sukupuolirollit oon?

Ihmetteletkö sie miksi pojat saavat piilii ja tyttäret äppöi syntymäpäiväskenkiksi? Miksi koulunkäynti oon helpomppaa tyttärille? Miksi sikhuusissa työtelee enämen vaimoi?

Nämät oon kysymykset mitä tutkiijatki ihmettelleevät.

Gutt med rosa t-skjorte

Biolooginen ja sosiaalinen sukupuoli

Biolooginen sukupuoli meinaa ette pojila ja tyttärillä oon erilaiset kropit. Sosiaalinen sukupuoli meinaa ette peret ja ystävät kohteleevat meitä eri laihiin.

Sukupuolirollit vaihettelleevat kulttuurista toisheen. Sukupuolirollit oon kans muuttunheet paljon viimisten 40 vuođen aikana.

En ung jente blir opplært av en faglært
En ung jente blir opplært av en faglært

Syntyny vain kasunu semmoiseksi

Joitaki assiita met meinaama ette pojat pittäävät tehä, ja toissii assiita met meinaama ette tyttäret pittäävät tehä.

Pojat ja tyttäret oon luotu eri laihiin, het oon syntynheet semmoisiksi. Mutta joitaki näistä reekeliistä met olema hoksanheet itte, ja net oon muuttanheet meitä vissinlaisiksi.

Miehet oon ushein väkkeevämmät luonosta ko vaimot, ja siksi het saattaavat kanttaat painaaviita assiita.

Usheet miehet valitteevat kans nuoremppii vaimoi koska het halluuvat paljon lapsii. Nuoremat vaimot oon ushein hetelmällisemmät ko vanhemat vaimot.

Tutkimusten jälkhiin pojat ja tyttäret tykkäävät erilaisista färiistä, värkyistä ja ammatiista.

Tämän vanhiimet ja muut ihmiset heiđän ympärillä oon opettanheet heile. Met ajattelema ette pojat tykkäävät poikavärkyistä ja poikafäriistä ja tyttäret tytärvärkyistä ja tytärfäriistä.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et par som pakker ned i esker
Et par som pakker ned i esker

Sukupuolirollit lastentarhaassa

Lastentarhaan työteliijät kohteleevat poikkii ja tyttärii eri laihin. Het ođottaavat ette pojat oon aktiiviset ja laukkoovat ko net tieraavat. Tyttäret pittäävät tierata rauhalisemin.

Meiđän kielelä oon kans valttaa. Tyttärille saatama sannoot “sie olet niin kaunis ja söötti”. Pojile sanoma ushein “ai, mikä töffi poika”.

Lastentarhaan työteliijät saattaavat anttaat lapsile tyypilissii poika- ja tytärvärkkyi.

Tämmöiset assiit haamustaavat lasten ittetunttoo ja identiteettii. Ko pojat tykkäävät roosasta ja tyttäret sinisestä, heitä piđethään erilaisina.

Met häyđymä muistaat ette kaikki oon erilaiset. Met saatama valita mistä met tykkäämä ja kuka met halluuma olla, olemapa sitte poika vain tytär.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et barn som har te selskap med lekene hennes
Et barn som har te selskap med lekene hennes

Miksi pojat ja tyttäret tekkeevät niin erilaissii valinttoi?

Korkkeekoulauksessa oon enämen tyttärii ko poikkii. Piian se johtuu siitä ette tyttäret kypsyyvä varhemin ko pojat? Tämän takia usheet tyttäret oon sepemät koulussa.

Tavalissiimin pojat valittee työpaikkoi ko nikkarin tahi taksikuljettaajan työt. Tyttäret valitteevat työpaikkoi ko sairhaanhoittaajan ja lastentarhaanopettaajan ammatit.

Miksi pojat ja tyttäret valitteevat niin erilaissii ammattiita?

Miksi pojat ja tyttäret oon niin erilaiset? Oonko se biologiin takia eli met olema syntynheet semmoisiksi?

Vain opimako met ette pojila ja tyttärillä oon erroi, ja siksi met olema kasunheet semmoisiksi?

Mitä mieltä sie olet?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brannmenn på jobb
Brannmenn på jobb

Lähtheet:

 • Teigen, Karl Halvor; Svartdal, Frodekjønnsrolle Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 24. august 2020 fra https://snl.no/kjonnsrolle

Kuvat ja video:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. BBC Stories Youtube
  6. Getty Images