Hva er kjønnsroller?

Lurer du på hvorfor gutter og jenter får forskjellige leker? Hvorfor er det lettere for jenter på skolen enn for gutter? Eller lurer du på hvorfor det er flest kvinner som jobber på sykehuset? Dette er spørsmål mange forskere også lurer på.

Gutt med rosa t-skjorte

Biologisk og sosialt kjønn

Det er forskjell på biologisk kjønn og sosialt kjønn. Biologisk kjønn betyr at kroppene til gutter og jenter er forskjellige. Sosialt kjønn betyr at familie og venner behandler oss forskjellig.

Kjønnsroller kan variere fra kultur til kultur. Kjønnsroller har forandret seg mye de siste 40 årene.

En ung jente blir opplært av en faglært

Født sånn eller blitt sånn?

Noen former for kjønnsroller er biologiske. Vi er født sånn.

Samfunnet skaper andre sosiale kjønnsroller. Vi er blitt sånn.

Menn er fysisk sterkere og mer aggressive enn kvinner. Derfor kan en sterk mann med lange armer bære tunge esker for kona si.

Forskning viser at eldre menn velger yngre kvinner som kjæreste. Denne forklaringen har med menneskets utvikling og overlevelse å gjøre. Dette kalles evolusjonsteori. Hvordan kan man best føre arvestoffet sitt videre til barna?

Forskning viser at gutter og jenter har forskjellige interesser. De liker forskjellige farger og yrker. De oppfører seg forskjellig. Hvorfor er det slik? Forskning ser på hvordan barn blir sosialisert. Hvordan blir de påvirket av samfunnet rundt seg?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et par som pakker ned i esker

Kjønnsroller i barnehagen

Forskere har oppdaget at de som jobber i barnehager behandler gutter og jenter ulikt. De forventer at guttene skal være fysiske og aktive når de leker. Jentene skal være flinke og rolige når de leker.

Språket vårt har makt når det gjelder kjønnsroller. Til jenter kan man si «så pen og søt du er». Til gutter sier man ofte «å, for en tøffing».

De som jobber i en barnehage kan gi barna typiske gutteleker og jenteleker. Eller typiske gutteklær og jenteklær. Slike ting former barnas selvfølelse og identitet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et barn som har te selskap med lekene hennes

Hvorfor velger gutter og jenter så ulikt?

Det er flere jenter enn gutter i høyere utdanning. I Norge er det fortsatt vanlig med forskjellige jobber for gutter og jenter. Gutter velger typiske yrker for menn. Jenter velger typiske yrker for kvinner. Hvorfor velger gutter og jenter forskjellige yrker?

En grunn er at jenter blir modne før gutter. Derfor er jenter flinkere på skolen enn gutter. Samfunnet forventer at gutter velger jobber som er typiske for menn.

Kjønnsroller og kjønnsforskjeller i samfunnet har mange forklaringer. Er det biologiske grunner eller sosiale grunner til at det er slik? Er vi født forskjellige eller blir vi forskjellige?

Hva tenker du?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brannmenn på jobb

Kilder:

 • Teigen, Karl Halvor; Svartdal, Frodekjønnsrolle Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 24. august 2020 fra https://snl.no/kjonnsrolle

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. BBC Stories Youtube
  6. Getty Images