Bli betre kjent

Å bli kjent med andre er livsviktig for oss menneske. Korleis kan vi bli betre kjent med menneska vi har rundt oss?

Accessibility icon Bli betre kjent

Å bli betre kjent med andre  …

…  er faktisk livsviktig for oss menneske.

Visste du at allereie som nyfødd begynte du å knyte deg til dei nærmaste rundt deg? Først foreldra dine, så kanskje søsken, besteforeldre, og etter kvart venner.  

Det å føle at vi kjenner nokon andre og ikkje er åleine, er viktig for alle menneske. Men kvifor er det sånn? Og korleis kan vi bli betre kjent med menneska vi har rundt oss? Det skal du få nokre tips om her.

Mor går tur ved en elv på fjellet med baby i bæresele på magen.
Mor går tur ved en elv på fjellet med baby i bæresele på magen.

Forsking viser

Kvart år undersøker Folkehelseinstituttet (FHI) kva som gjer at nordmenn har det bra. Det å ha gode relasjonar kjem alltid på toppen av listene.

Forskinga viser at nær kontakt med andre menneske gjer oss lykkelegare. Grunnen er at hjernen skil ut hormona serotonin og dopamin når vi opplever noko positivt. Dette gir oss ei glad og roleg kjensle i kroppen.

Å ha venner og familie som kjenner deg godt kan òg gi ei viktig kjensle av tryggleik. Det er òg fint å vite at du betyr noko for andre. Alle treng nokon å snakke med om tankar, kjensler og opplevingar utan å vere redd for å bli avvist.

Gode forhold kan òg hjelpe deg med å forstå kven du er. I møte med andre menneske blir du kjent med ulike sider av deg sjølv.

Kjem du i ein vanskeleg situasjon, viser forskinga at dei som får støtte frå sine næraste, klarer seg best.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To par hender holder et rødt hjerte sammen.
To par hender holder et rødt hjerte sammen.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!