Kontrollsenter for døgnrytme

Kroppen blir styrt etter ei slags innebygd klokke. Dette er eit kontrollsenter som ligg djupt inni hjernen, i området kalla hypothalamus. Rytmen for mellom anna det å sove, det å vere vaken og det å ete blir styrt herifrå.

Hormon og lys speler inn

Kontrollsenteret for døgnrytmen heiter SCN. SCN får informasjon direkte frå netthinna bak auget om lys og mørke, og frå «søvnhormonet» melatonin, som blir skilt ut i kroppen i store mengder om natta og lite om dagen.

Dame som sover

Du vaknar opp

Når morgonlyset trenger inn gjennom augelokket, reagerer cellene i netthinna som gir signal til hjernen om å nullstille døgnklokka. Kroppstemperatur og blodtrykk blir skrudd opp. Produksjonen av melatonin stansar, og tarmen, som har vore i kvilemodus i løpet av natta, byrjar å jobba.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Du er godt i gang

Frå rundt klokka 10 held kroppstemperaturen fram med å stiga etter at du har vakna, og mange tenker best litt utpå formiddagen. Du kan bli søvnig tidleg på ettermiddagen etter lunsj, men mellom klokka 12 og 15 skal òg vera den beste tida for trening og fysisk aktivitet.

 

Du held fram med å vera aktiv

Klokka er over 18, og blodtrykket stig jamt og trutt heile dagen, heilt til det fell igjen om kvelden. Det nærmar seg toppunktet. Det same gjeld kroppstemperaturen, som også har stige gjennom dagen.

Snart på tide å legga seg

Etter klokka 21 byrjar kroppen å skilja ut søvnhormonet melatonin, fordi det blir mørkt ute. Du blir trøytt og vil legga deg, og hormona blir produserte gjennom heile natta, før heile runddansen byrjar på nytt igjen.

Ytre og indre påverknader

I puberteten skjer det store endringar i produksjonen av hormon, og det kan påverka døgnrytmen hos tenåringar. Vi veit òg at mobiltelefonar og andre elektroniske skjermar gir frå seg eit blått lys som forstyrrar signalsystemet til kroppen, som er meint for å få den viktige søvnen.

Kjelder:

 • Kropp & Helse (2020)
  Orage Forlag AS

Bilet- og videorettar:

  1. Shutterstock
  2. Shutterstock
  3. Thinkstock / OxfordSparks – YouTube
  4. Shutterstock
  5. Shutterstock
  6. Shutterstock
  7. Thinkstock