Forbrukarsamfunnet

Den høge levestandarden vi har i Noreg gjer at vi kjøper mykje. Viss alle i heile verda skulle leve på same måten som i Noreg, måtte vi hatt meir enn tre jordklodar for å få nok ressursar.

Accessibility icon Forbrukarsamfunnet

Forbruk og levestandard

Den høge levestandarden vi har i Noreg, gjer at vi kjøper mykje. Då kastar vi òg mykje som framleis er brukbart. Alt dette søppelet er med på å øydeleggje miljøet.

Viss alle i verda skulle leve slik vi gjer i Noreg, måtte vi hatt meir enn tre jordklodar for å få nok ressursar. Varer blir produserte raskare og rimelegare i dag enn tidlegare. Billigare varer gjer at vi kjøper meir enn før.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stappfull handlevogn rullende oppover på en stor rød pil.
En stappfull handlevogn rullende oppover på en stor rød pil.

Noreg har blitt eit forbrukarsamfunn

Ein forbrukar er ein som kjøper varer og tenester frå andre. I Noreg handlar vi mykje meir enn det vi treng for å overleve. I staden for å reparere ting som er øydelagde, kastar vi dei. Noreg har vorte eit bruk-og-kast-samfunn.

Nokre typar forbruk er nødvendig forbruk. Vi treng mat og klede. Andre typar forbruk er unødvendig. Vi er ikkje alltid nøydde til å kjøpe det aller nyaste eller kjøpe luksusvarer. Det er nok lett å bruke for mykje pengar når det er sal, eller når vi er på ferie.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stor haug med dataustyr som skal gjenvinnes.
En stor haug med dataustyr som skal gjenvinnes.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!