Forbrukarsamfunnet

Den høge levestandarden vi har i Noreg gjer at vi kjøper mykje. Viss alle i heile verda skulle leve på same måte som i Noreg, måtte vi hatt meir enn tre jordklodar for å få nok ressursar.

Accessibility icon Forbrukarsamfunnet

Forbruk og levestandard

I Noreg er det mange som har god råd. Vi kjøper derfor mykje vi kanskje ikkje treng. Problemet kan bli at vi òg kastar ganske mykje. Alt dette søppelet er skadeleg for miljøet.

Alle kan ikkje leve slik vi gjer i Noreg. Det toler ikkje jorda vår. Derfor er det viktig at vi tenkjer oss om før vi handlar. Sal og billige varer gjer nok at vi kjøper meir enn vi eigentleg treng.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stappfull handlevogn rullende oppover på en stor rød pil.
En stappfull handlevogn rullende oppover på en stor rød pil.

Noreg har blitt eit forbrukarsamfunn

Ein forbrukar er ein som kjøper varer og tenester frå andre. I Noreg handlar vi mykje meir enn det vi treng for å overleve. I staden for å reparere ting som er øydelagde, kastar vi dei.

Nokren ting må vi kjøpe. Vi treng mat og klede. Andre ting kjøper vi fordi vi ønskjer oss litt ekstra. Vi ønskjer å ha det behageleg og lettvint.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En stor haug med dataustyr som skal gjenvinnes.
En stor haug med dataustyr som skal gjenvinnes.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!