Jordskjelv

Dei tektoniske platene på jorda er i konstant rørsle. Denne langsamme rørsla fører fra tid til annan med seg jordskjelv. Kva forårsakar desse øydeleggjande naturfenomenane, og korleis kan vi føresjå dei og vere førebudde?

Accessibility icon Jordskjelv

Jordskjelv er eit av dei mest øydeleggjande naturfenomena kloden truar oss med. Dei kan rasere heile byar og utløyse enorme tsunamiar som valsar ned alt dei møter. Jordskjelv kan øydeleggje mykje fordi det er så vanskeleg å vite når dei kjem. Eit stort skjelv kan slå til så å seie utan varsel, slik at menneske i nærleiken ikkje rekk å kome seg på ein trygg stad. 

Kva er jordskjelv?

Den ytste delen av kloden, det vi kallar jordskorpen, er oppdelt i store plater. Desse er i konstant langsamme bevegelsar fordi varmen frå jordkjernen skaper straumar. 

Følgjene er at platene kolliderer, driv frå kvarandre eller glir inn over i kvarandre langs plategrensene slik at det vert danna ein struktur der dei fleste jordskjelva går føre seg.   

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!