Maten sin plass i religionane

Mat er viktig i alle dei fem verdsreligionane. Kvar av religionane har tradisjonane sine, og det følgjer strenge reglar med om kva som er lov og ikkje lov. For mange familiar er det viktig å vidareføre desse tradisjonane og reglane til barna sine. Maten speler ei viktig rolle både til kvardag og fest, men aller mest under høgtider. Kva mattradisjonar har den religionen du tilhøyrer?

Accessibility icon Maten sin plass i religionane

Religion og mat

Kva vi et varierer frå land til land og frå landsdel til landsdel. Dei ulike religionane har òg ulike reglar og tradisjonar når det gjeld mat.

Skal du lage mat til menneske frå ulike kulturar, er det viktig å ha god kunnskap. Ein bør ha respekt for folks matkultur.

Tradisjonsmat
Tradisjonsmat

Hinduistiske mattradisjonar

Mange hinduar er vegetarianarar, men mange et òg kjøt. Dei føretrekkjer at dyra blir slakta raskt (jhatka), slik at dei lir minst mogleg.

I hinduismen er måltida viktige for å samle familien.

Nokre hinduar fastar, som betyr å ikkje ete mat over ei lenger tid. Men alt i alt er mat viktig for dei fleste hinduar.

I India er nærare 80 prosent av befolkninga hinduar, så det indiske kjøkkenet er ein viktig tradisjonsberar.

Indisk måltid
Indisk måltid

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!