Maten sin plass i religionane

Mat er viktig i alle dei fem verdsreligionane. Kvar av religionane har tradisjonane sine, og det følgjer strenge reglar med om kva som er lov og ikkje lov. For mange familiar er det viktig å vidareføre desse tradisjonane og reglane til barna sine. Maten speler ei viktig rolle både til kvardag og fest, men aller mest under høgtider. Kva mattradisjonar har den religionen du tilhøyrer?

Accessibility icon Maten sin plass i religionane

Religion og mat

Religionane har ulike reglar og tradisjonar når det gjeld mat. Noko er absolutt forbode å ete. Andre ting er valfritt. Skal du lage mat til nokon, er det viktig å ta omsyn til kulturen deira. Det gjeld både korleis du lagar maten og kva du serverer.

Tradisjonsmat
Tradisjonsmat

Hinduistiske mattradisjonar

Mange hinduar er vegetarianarar. Dei et ikkje kjøt. Andre hinduar et kjøt med godt samvit. Men dyra må bli slakta slik at dei får minst mogleg smerte (jhatka).

Nokre hinduar fastar. Det betyr å ikkje ete mat på bestemte tider. Men mat er viktig for hinduar over heile verda. Spesielt i India der 80 prosent er hinduar.

Indisk måltid
Indisk måltid

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!