Byen som ein trygg stad 

Den eigentlege årsaka til at byane i Mesopotamia oppstod, er usikker. Men då zigguratane, det vil seia templa, blei bygde, blei det skapa ein møteplass der folk kom for å tilbe gudane sine. Det blei også eit sosialt møtepunkt, og ein stad der nye tankar og idear blei utveksla. Mesopotamia var avhengig av handel for å skaffa seg nødvendige råvarer. Difor oppstod marknadsplassar og torg.

Det braut stadig ut krig og konfliktar med nabostatane, og dei krangla gjerne om   naturressursane. Dermed fekk byane etter kvart ein høg bymur, og dette blei ein tryggleik for innbyggjarane. 

Papirbakgrunn 8
Papirbakgrunn 8

Verdsbyen

Hovudstaden i Mesopotamia var blant dei viktigaste byane i Midtausten i tusenåra før Kristus. Babylon tyder «porten til gud». Leiarane i Mesopotamia var blant dei første som byrja med byplanlegging.

Papirbakgrunn 8
Papirbakgrunn 8

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!