Byen som ein trygg stad 

Me veit ikkje sikkert kvifor byane i Mesopotamia oppstod. Folket bygde tempel, kalla zigguratar, for å tilbe gudane. Desse templa blei også sosiale møteplassar. Mesopotamia var avhengig av handel for å skaffa seg nødvendige råvarer. Difor oppstod marknadsplassar og torg.

Det braut stadig ut krig med nabostatane, og dei krangla gjerne om naturressursane. Dermed fekk byane etter kvart ein høg bymur, for å verna innbyggjarane. 

Papirbakgrunn 8
Papirbakgrunn 8

Verdsbyen

Hovudstaden i Mesopotamia var blant dei viktigaste byane i Midtausten i tusenåra før Kristus. Babylon tyder «porten til gud». Leiarane i Mesopotamia var flinke til å planlegga korleis byane skulle vera. 

Papirbakgrunn 8
Papirbakgrunn 8

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!