Hjernen reagerer 

Kva skjer i hovudet ditt når du yrer fin musikk? Hjernen reagerer rare måtar når du yrer musikk. Forskarar jobbar med å finne ut korleis musikk kan hjernen til å reagere som han gjer. 

Korleis hjernen vår forstår lyd 

Når du høyrer musikk, prøver hjernen først å skjønne kva han høyrer. Han finn ut om tonar er høge eller låge, kor lenge dei varer, og kor sterke dei er. får han med seg melodien. sjekkar han om du har høyrt songen før, for eksempel. Kanskje hugsar du at du kjende noko sist du høyrde songen. Viss du ikkje likar songen, skrur du han kanskje av. Viss du likar han, kan det hende du får lyst til å danse. 

Det er nyttig å undersøkje hjernen 

Dersom hjernen er skadd, er det nokre delar av han som ikkje verkar som dei skal. Det kan hjelpe oss å lære meir om hjernen. Viss ein spelar musikk for nokon som har fått skade hjernen, reagerer dei kanskje annleis. Vi kan ta spesielle bilete av hjernen. Der kan vi sjå kva for delar som jobbar hardt. Slik kan vi lære kva delar av hjernen som gjer kva. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!