Orkanar og tornadoar

Orkanar og tornadoar er sterke naturkrefter som kan ha store og alvorlege konsekvensar. I takt med global oppvarming og klimaendringar aukar også styrken på desse stormane.

Accessibility icon Orkanar og tornadoar

Orkanar

Orkanar er toreskyer som vert danna over tropiske hav. Dei kan verta veldig kraftige, og dei tek med seg sterk vind, piskande regn og store bølgjer.

Orkan på vei mot Amerika

Visste du at …

… meir enn 1800 menneske døydde då orkanen Katrina trefte USA i 2005? Byen New Orleans vart særleg hardt ramma.

… i 2012 vart austkysten av USA treft av orkanen Sandy? Stormen gjorde skade for milliardar av kroner.

… i 1992 feia orkanen Andrew over Bahamas og USA? Vinden rørte seg i over 280 km i timen og førte til store skadar.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!