Orkanar og tornadoar

Orkanar og tornadoar er sterke naturkrefter som kan ha store og alvorlege konsekvensar. I takt med global oppvarming og klimaendringar aukar også styrken på desse stormane.

Accessibility icon Orkanar og tornadoar

Orkanar

Orkanar, som også er kalla syklonar og tyfonar, er kvervlande toreskyer som vert danna over det varme vatnet i tropiske hav. Dei aukar i styrke undervegs, og dei kan verta veldig sterke stormar med kraftig vind, piskande regn og smadrande bølgjer.

Orkan på vei mot Amerika

Visste du at …

… i 2005 tok orkanen Katrina livet av meir enn 1800 menneske i USA? Byen New Orleans vart særleg hardt ramma.

… i 2012 vart austkysten av USA treft av orkanen Sandy? Stormen gjorde skade for milliardar av kroner.

… orkanen Andrew i 1992 feia over Bahamas og USA? Vindhastigheita nådde opp i over 280 km i timen og førte til store skadar.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!