Samar i moderne tid

6. februar er den samiske nasjonaldagen. Då feirar vi ein gammal og stolt kultur som er ein viktig del av det norske fellesskapet. Bli meir kjend med samane i dag.

Accessibility icon Samar i moderne tid

Frå skam til stoltheit 

Mykje av den samiske kulturen forsvann mellom 1700-talet og byrjinga av 1900-talet. Dette skjedde fordi samane vart tvinga inn i den norske kulturen. Og det blir kalla fornorsking. Samisk språk og religion vart nesten borte.

I ettertid opplevde mange samar mykje skam for det som skjedde. Mange følte at det ikkje var bra nok å vera same, og prøvde å skjula den opphavlege identiteten sin. I dag er det stadig fleire samar som stolt viser fram identiteten sin.

Eit moderne samfunn 

I dag fungerer det samiske samfunnet på same måte som andre moderne samfunn. Nomadelivet er erstatta med fast bustad. Langt færre enn tidlegare lever av reindrift. Det bur samar over heile landet, men flest bur nord for Saltfjellet.

Sametinget
Sametinget

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!