Samar i moderne tid

6. februar er den samiske nasjonaldagen. Då feirar vi ein gammal og stolt kultur som er ein viktig del av det norske fellesskapet. Bli meir kjent med samane i dag.

Accessibility icon Samar i moderne tid

Frå skam til stoltheit 

Mykje av den samiske kulturen forsvann då staten frå tidleg på 1700-talet til byrjinga av 1900-talet tvinga samane inn i den norske kulturen. Dette blir kalla fornorsking. Samisk språk og religion vart meir eller mindre borte.

I ettertid opplevde mange samar mykje skam for det som skjedde. Mange hadde ei oppleving av at det ikkje var bra nok å vera same, og prøvde å skjula den opphavlege identiteten sin.

I dag er det stadig fleire samar som stolt viser fram identiteten sin, som markering av eigen nasjonaldag 6. februar og bruk av kufta på 17. mai. Det er mange samiske artistar som syng, joikar og rappar på sitt eige morsmål.

Eit moderne samfunn 

I dag fungerer det samiske samfunnet på same måten som andre moderne samfunn. Nomadelivet er erstatta med fast bustad. Langt færre enn tidlegare lever av reindrift. Det bur samar over heile landet, men flest bur nord for Saltfjellet. I dei tradisjonelle samiske områda i Nord-Troms og Finnmark bur det både samar og ikkje-samar.

Det er uklart kor mange som er samar i dag. Dette fordi det ikkje finst noka offisiell registrering.

Sametinget
Sametinget

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!