Full utrykking

Huda er det største organet vårt og det ytste vernet mot verda utanfor. Blir denne barrieren broten, rykker immunsystemet ut for å hindra blodtap og at farlege bakteriar skal trenga inn i det opne såret.

Kroppen lækjer såret i fire trinn. Det første viktige trinnet er å lukka såret. Det skjer ved at blodkara trekker seg saman rundt området for å minska blodtapet. Så byrjar blodet å bli tjukt og klistra seg rundt såret for å tetta igjen opninga og stoppa blødinga.  

Denne første fasen blir kalla hemostase, som er gresk og betyr «å stoppa blod». Det tar mellom 10 og 14 minutt for kroppen å stansa blødinga.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Sårkutt i finger

Vasketeamet kjem 

Når proppen er på plass, blir det danna eit gitter av fiber rundt han, og det sørger for at såret er heilt lukka til skaden er reparert. Så blir dei lokale blodårene utvida igjen. Då kjem immuncellene til området og startar reinsejobben. Dette trinnet blir kalla inflammasjon, eller reingjeringsfasen, og området rundt såret blir synleg raudt og hovent. 

Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 2
Illustrasjon av hvordan en infeksjon i et sår stoppes, trinn. 2

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!