Trøbbel i tacoen!

Er du ein av dei som berre må ha guacamole på tacoen? Guacamole er laga av avokado som både er sunn og god, men han skaper mykje trøbbel for miljøet. Kva skade kan denne populære frukta gjere, tenkjer du kan hende. Skal du ha dårleg samvit for å ha guacamole på tacoen?

Accessibility icon Trøbbel i tacoen!

Må modne på reisa

Grøne lauvtre strekkjer seg oppover ein åsrygg utanfor ein landsby i Mexico. Frå greinene heng klasar av avokadofrukt. Bøndene er i gang med innhaustinga. Avokadoane er enno umodne når dei blir hausta inn, slik at dei skal halde seg betre under transporten til resten av verda.

Balle frå sørlege land

Visste du at namnet avokado stammar frå det aztekiske ordet ahuacatl, som betyr testikkel? Eit anna ord for testikkel er balle. Aztekarane var eit mektig folk som levde i Mexico for lenge sidan.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Mexico produserer mest

Mexico er verdas største produsent av avokado. Her har arkeologar også funne dei eldste restane av avocadodyrking. Enkelte funn tyder på at dette kan ha skjedd allereie for 8000 år sidan! Gjennom historia har dyrkinga spreidd seg. Dei største produsentlanda finn vi no i sutropiske strøk strøk i Sør-Amerika, Afrika og delar av Asia.

En hel og en oppdelt avokado ligger på et rustikk bord.
En hel og en oppdelt avokado ligger på et rustikk bord.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!